Odkryj wszystkie stany Melancholii z BWA w Tarnowie

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie ogłasza otwarty Konkurs fotograficzny Wszystkie stany Melancholii. Do 31 maja można wysyłać zdjęcia przedstawiające rzeźbę Maurycego Gomulickiego Melancholia, która we wrześniu ubiegłego roku stanęła w Parku Strzeleckim w Tarnowie.

Konkurs „Wszystkie stany Melancholii”, BWA w Tarnowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs „Wszystkie stany Melancholii”, BWA w Tarnowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zwycięzców wyłoni znakomite eksperckie Jury w składzie:

  • Tadeusz Rolke – fotograf,
  • Maurycy Gomulicki – autor rzeźby Melancholia,
  • Karol Hor0dziej – Fundacja Sztuk Wizualnych, Miesiąc Fotografii w Krakowie,
  • Adam Mazur – historyk i krytyk sztuki, kurator projektów fotograficznych, redaktor naczelny magazynu Szum,
  • Jolanta Więcław – przedstawiciel Organizatora.

Nagrodą jest udział w wystawie w BWA we wrześniu.

Prace konkursowe mogą być wykonana w dowolnej technice, przy czym do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie fotografie w formie cyfrowej spełniające wszystkie poniższe wymogi:

  • format: jpeg kompresja 10 TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością;
  • rozmiar pliku: nie przekraczający 2 MB
  • długość dłuższego boku: 850 px (poglądowe do przesłania Organizatorowi)
  • RGB lub grayscale;
  • jakość: do druku ( dłuższy bok nie mniej niż 5000 px – prace zakwalifikowane do wystawy)

Zgłoszenie Konkursowe musi być dostarczone Organizatorowi w terminie do dnia 31 maja, do godziny 12.00, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres melancholia@bwa.tarnow.pl.

Lista zwycięskich Prac konkursowych zostanie ogłoszona na Stronie Konkursu w terminie do dnia 18 czerwca 2014 roku

Konkurs fotograficzny Wszystkie stany Melancholii
Prace można zgłaszać do 31 maja 2014 roku
BWA w Tarnowie

Dodaj komentarz