• 2014-02-14

Harabasz i Wodiczko pokojowo w Finlandii

Od 1 lutego w Kuntsi Museum of Modern Art w Vaasa można oglądać wystawę prac Ewy Harabasz i Krzysztofa Wodiczko pt. Pokój – wystawa o zniesieniu wojny.

Krzysztof Wodiczko, „Łuk Triumfalny – Światowy Instytut Zniesienia Wojen”, 2010, model, dzięki uprzejmości Gallery Gabrielle Maubrie, Paris (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Wodiczko, „Łuk Triumfalny – Światowy Instytut Zniesienia Wojen”, 2010, model, dzięki uprzejmości Gallery Gabrielle Maubrie, Paris (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polscy artyści, Ewa Harabasz i Krzysztof Wodiczko, od kilku dekad pracujący w Stanach Zjednoczonych pokazują swoją wspólną wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Vaasa. Pokój – to wystawa na temat konieczności zniesienia wojen, która jest artystyczną krytyką kultury przemocy. Prezentacja dwójki artystów dotyczy sposobów, w jaki w zachodniej kulturze przedstawiany jest, z jednej strony, pokój, z drugiej, przemoc i katastrofy. Krytyka kultury przemocy odnosi się też do takich zjawisk jak niefrasobliwe idealizacje wojen w kulturze popularnej. Według artystów sztuka może pomóc współczesnemu człowiekowi w uwolnieniu się od tradycji podtrzymywania kultury wojny i przemocy.

Ewa Harabasz (1957) łączy współczesne fotografie z odniesieniami do starego malarstwa, odwołując się do Caravaggia tworzy naładowane emocjami obrazy, które kojarzą się z ikonami. Jest artystką zainteresowaną przedstawianiem ludzkich reakcji, zachowań, ekspresji ciała i gestów w tragicznych i traumatycznych sytuacjach. Porównując sposoby ich przedstawiania w dzisiejszych mediach i dawnym malarstwie, pokazuje jak dalece współczesne wizerunki z medialnych doniesień o tragediach są zakorzenione we wczesnobarokowej tradycji malarskiej. Obecnie pracuje na wydziale architektury krajobrazu w Harvard University Graduate School of Design w Cambridge.

Krzysztof Wodiczko (1943) jest znany z krytycznej i zaangażowanej politycznie praktyki artystycznej, w której bada rolę przemocy w społeczeństwie i współczesne postawy wobec wojen. Od początku lat 80 zrealizował przeszło 80 projekcji na budynki publiczne i pomniki. W swoich pracach stara się uświadomić odbiorcom, w jaki sposób w przestrzeni publicznej znajduje odzwierciedlenie nasza historia, przeszłość polityczna i wojenne traumy. Obecnie jest profesorem w Harvard Graduate School of Design, gdzie kieruje programem Art, Design and Public Domain

Wystawa wyprodukowana przez Kuntsi Museum of Modern Art powstała dzięki współpracy z nowopowstałym, kierowanym przez Douglasa P. Fry programem badań dotyczących Pokoju, Mediacji i Konfliktu w Abo Akademi University w Vaasa i University of Tampere. Otwarciu wystawy towarzyszyło międzynarodowe seminarium Zniesienie wojny. Czy możliwa jest przyszłość bez wojny? zorganizowane w Abo Akademi.

Kurator wystawy: Pamela Andersson

Ewa Harabasz, Krzysztof Wodiczko, Pokój – wystawa o zniesieniu wojny
Wystawę można oglądać od 1 lutego do 20 kwietnia 2014 roku
Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa

Dodaj komentarz