Architektura Interaktywna

14 lutego o godz. 18.00 Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z dr. Tomaszem Jaśkiewiczem, specjalistą w dziedzinie architektury interaktywnej.

Dr Tomasz Jaśkiewicz, „Architektura interaktywna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dr Tomasz Jaśkiewicz, „Architektura interaktywna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura Interaktywna jest stosunkowo nową gałęzią architektury. U jej podstaw znajduje się założenie, iż budynki i inne struktury architektoniczne podlegają ciągłym przeobrażeniom i transformacjom poprzez proces interakcji z użytkownikami i otoczeniem. Technologie informatyczne i zastosowanie inteligentnych materiałów pozwala na przyspieszenie tych transformacji i otworzenie nowych kanałów interakcji z użytkownikami, radykalnie zmieniając sposób, w jaki korzystamy z przestrzeni architektonicznych. Nowe metody i narzędzia projektowe są jednak niezbędne, by umożliwić tworzenie tego typu struktur.

Dr Tomasz Jaśkiewicz od dziesięciu lat zajmuje się zagadnieniem architektury interaktywnej na Politechnice w Delft, w Holandii. W swojej pracy brał udział w projektach badawczych łączących architekturę, wzornictwo przemysłowe i informatykę. Równocześnie, jako architekt w holenderskiej firmie ONL [Oosterhuis_Lénárd] i we własnej firmie Hive Systems, pracował nad wdrożeniem tych rozwiązań w praktyce projektowej.

W ramach wykładu w Muzeum Architektury dr Tomasz Jaśkiewicz przedstawi ogólny zarys koncepcji Interaktywnej Architektury i nowe możliwości praktycznego zastosowania tych rozwiązań w praktyce projektowej. Wykład będzie jednocześnie zamknięciem i podsumowywaniem tygodniowych warsztatów Architektura bottom-up – od partycypacji do interakcji, przeprowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, zrealizowanych w ramach kursu z projektu Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.

Architektura Interaktywna – wykład dr. Tomasza Jaśkiewicza
14 lutego 2014 r., godz. 18.00
Muzeum Architektury
Wrocław

Dodaj komentarz