Piotr Celewicz z zapisem przestrzeni w Nowym Sączu

Od 19 lutego w Galerii Sokół w Nowym Sączu będzie można oglądać wystawę fotografii Piotra Celewicza pt. Zapis przestrzeni.

Fot. Piotr Celewicz, Pinakotekh der Moderne, Monachium, Niemcy, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Piotr Celewicz, Pinakotekh der Moderne, Monachium, Niemcy, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa fotografii dotyczy przede wszystkim wybitnych realizacji architektonicznych współczesnych jak i zabytkowych, mających wpływ na kulturę, kształtujących wizerunek i status współczesnych miast oraz regionów. Zapis przestrzeni to rodzaj zapisu współczesnych wybitnych realizacji architektonicznych, w których otoczeniu żyjemy, przy pomocy fotografii. Ikoniczny charakter dobrej architektury zlokalizowanej zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w krajobrazie ruralistycznym ma istotny wpływ na kształtowanie charakteru, kolorytu i jakości miejsc z nią związanych. Ikony architektury to symbole utrwalające się w kulturze na przestrzeni wielu lat. Stają się one świadkami epoki, demonstrują postęp technologiczny, informują obowiązujących lub historycznych stylach, są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lub nawet powstały aby rozwiązać pewne problemy.

Przedstawione fotografie nie tylko dokumentują kreację architektoniczną, ale jednocześnie tworzą na zadanym formacie nową kompozycję i odrębne autonomiczne dzieło. Piotr Celewicz jako architekt poszukuje w swoich fotografiach relacji pomiędzy formą a przestrzenią i poruszając się w tej materii, stara się odnaleźć właściwą kompozycję (harmonię) będącą obrazem ulotnej chwili oraz emocji. Jego fotografie to poszukiwanie ikoniczności, silnej formy, wzoru, ekspresji, a przede wszystkim świadomej kompozycji – to próba zapisu przestrzeni.

Fot. Piotr Celewicz, Alianz Arena 2011, Monachium, Niemcy, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Piotr Celewicz, Alianz Arena 2011, Monachium, Niemcy, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Celewicz (’80) – sądeczanin, architekt, fotograf, stypendysta programu Sokrates-Erasmus Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Technicznego w Grazu (Austria), pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Małopolskiej Izby Architektów oraz zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddział Kraków, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, specjalista w zakresie mediów cyfrowych i architektury medialnej. Pasję związaną z fotografią rozwijał stopniowo od najmłodszych lat. Studia o profilu artystyczno-technicznym, jak również uczestnictwo w warsztatach fotograficznych w kraju i zagranicą, pozwoliły połączyć zdobytą wiedzę oraz umiejętności – zasady kompozycji, estetyki oraz eksperyment – w świadomą kreację fotograficzną. Obecnie fotografuje głównie współczesną architekturę, jej otoczenie i przestrzenie publiczne, podczas wyjazdów naukowo-badawczych. Prace Piotra Celewicza były wystawiane na zbiorowych wystawach w galerii SARP krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Piotr Celewicz, Zapis przestrzeni
Wernisaż: 19 lutego 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 16 marca 2014 roku
Galeria Sokół w Nowym Sączu

Dodaj komentarz