• 2014-02-10

Is it art or is it just – internetowe relacje w Zielonej Górze

Od 14 lutego w Galerii BWA w Zielonej Górze będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Is it art or is it just.

Plakat wystawy „Is it art or is it just”, Galeria BWA w Zielonej Górze, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy „Is it art or is it just”, Galeria BWA w Zielonej Górze, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Korzystając na co dzień z różnych urządzeń i aplikacji, przeglądamy prawdopodobnie więcej treści i obrazów, niż kiedykolwiek wcześniej. Internet stał się nie tylko istotnym narzędziem komunikacyjnym, lecz również ważnym odniesieniem dla młodych artystów. W kontekście dynamicznej gradacji wpływów ekonomicznych i politycznych, nie tylko ramy definicji współczesnego dzieła sztuki stają się coraz mniej uchwytne. Diametralnemu przeobrażeniu ulega także rola artysty oraz produkcji artystycznej.

Andrew Keen w swojej książce The Cult of The Amateur przekonuje, że charakterystyczna demokratyzacja sztuki, która ma miejsce w internecie, jest zagrożeniem dla kultury wysokiej. Jego teoria dość szybko przestała być aktualna, ponieważ wszyscy stają się dziś raczej użytkownikami, jedynie o różnym poziomie zaawansowania, nie pozostając tylko biernymi odbiorcami treści, ale współuczestnikami wychodzącymi poza sferę serwisów społecznościowych. Na zarzut, że brakuje nowych treści, można by odpowiedzieć, że rolą artysty nie jest już tworzenie nowych treści i gestów, lecz subtelne zestawianie już istniejących, stosowanych do tej pory przez ekonomię i marketing – w taki sposób, aby ich intencjonalne znaczenie się zmieniało. Ponieważ nie istnieją żadne zewnętrzne ograniczenia do pokonania a dwudziestowieczne strategie w postaci transgresji i subwersji zostały włączone przez kapitalizm kognitywny jako powszechne narzędzie służące do zdobycia uwagi konsumentów – artyści zaczęli badać rzeczywistość od wewnątrz, szukając rzeczywistych lub radykalnych doświadczeń w przyspieszonej codzienności, zdominowanej przez wirtualność i reprezentację globalnych marek.

Is it art or is it just jest kontynuacją projektu, który był prowadzony od zeszłego roku w Rotterdamie, Holandii, we współpracy z platformą wystawienniczą Het Plafond. Jego celem była próba scharakteryzowania wybranych postaw obecnych w środowisku młodych artystów i kuratorów, szczególnie w odniesieniu do zmieniającej się roli internetu i wzajemnych powiązań pomiędzy światem wirtualnym a najnowszą kulturą wizualną. Narzędziem, które pomogło zdobyć informacje na ten temat, była ankieta i wywiady oraz rozmowy z przedstawicielami świata sztuki i młodymi profesjonalistami aktywnymi w innych dziedzinach na temat przyszłości ich praktyk. Na wystawie zostaną zaprezentowane rezultaty prowadzonego od zeszłego roku projektu oraz wybrane prace zaproszonych artystów.

Performans podczas otwarcia: Kym Ward
Artyści: Ghislain Amar, Annemarie van den Berg, Andrew Birk, Tymek Borowski, Debora Delmar Corporation, Rafał Czajka, Jaś Domicz, Manuel Forte, Piotr Grabowski, HARD-CORE, Piotr Łakomy, Anna Maria Łuczak, Noviki, Pikaso, Gregor Różański, Kym Ward, Beata Wilczek

Kurator: Romuald Demidenko

Is it art or is it just
Wernisaż: 14 lutego 2014 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 9 marca 2014 roku
Galeria BWA w Zielonej Górze

Dodaj komentarz