• 2014-02-06

Gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ruszają obchody Roku Kolberga

W lutym, miesiącu urodzin Oskara Kolberga, oficjalnie rozpoczynają się działania mające na celu popularyzację wiedzy na temat tego zasłużonego, lecz zapomnianego folklorysty i etnografa.

Oskar Kolberg, drzeworyt A. Regulskiego wg rys. F. Tegazzo (źródło: ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, za zgodą IMIT)

Oskar Kolberg, drzeworyt A. Regulskiego wg rys. F. Tegazzo (źródło: ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, za zgodą IMIT)

21 lutego, w przeddzień urodzin folklorysty, w jego rodzinnym mieście odbędzie się uroczysty koncert. W Domu Kultury w Przysusze będzie można usłyszeć kompozycje Kolberga w wykonaniu Iwony Kowalkowskiej (sopran), Wojciecha Maciejowskiego (tenor) i Andrzeja Tatarskiego (fortepian). Ponadto w programie przewidziany jest występ Zespołu Regionalnego Mogilanie oraz muzyka ludowa z okolic Przysuchy i Krakowskiego.

22 lutego, w dniu urodzin Kolberga, w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zostanie otwarta wystawa czasowa Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę. Oskar Kolberg: etnograf, muzykograf, chopinolog. Będzie to prezentacja złożona z dwóch modułów: syntetycznej wystawy planszowej wprowadzającej w tematykę kolbergowską oraz dodatkowej narracji wplecionej w stałą ekspozycję muzeum.

Również 22 lutego zostanie zaprezentowana aplikacja GPS na smartfony. Spacerownik będzie multimedialnym przewodnikiem po miejscach związanych z życiem i działalnością etnografa. Bezpłatna aplikacja udostępniona zostanie w języku polskim i angielskim na smartfony w systemie Android, a w ciągu kolejnych miesięcy przygotowana będzie także wersja na platformę IOS (iPhone).

Oficjalne rozpoczęcie Roku Kolberga nastąpi 24 lutego w Warszawie, w Filharmonii Narodowej, z udziałem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystąpią m.in. Wielka Orkiestra Gaców, Trebunie Tutki, Kapela ze Wsi Warszawa, Zbigniew Namysłowski Quintet, a także Magdalena Lisak z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka. Tego dnia zaplanowane jest także wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla twórców ludowych i etnografów.

Oskar Kolberg stworzył ogromne archiwum folkloru ziem polskich XIX wieku, pozostawiając 33 tomy wydanej za jego życia dokumentacji zatytułowanej Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Drugie tyle zostawił w tzw. tekach kolbergowskich. Dzieło jego życia powstało z pasji, zaangażowania i poczucia misji, często wbrew wielu trudnościom. Dzisiaj z jego pracy czerpią obficie nie tylko badacze – etnografowie i muzykolodzy – ale także wielu ludzi, dla których postać Kolberga jest żywą inspiracją.

Rok Kolberga to czas różnorodnych wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców, także poza kręgi badaczy i artystów związanych z kulturą tradycyjną. W ramach obchodów inicjowany jest szereg działań adresowanych do młodych ludzi, aktywizujących ich poprzez Internet.

Rozpoczęcie obchodów Roku Kolberga
Luty 2014 roku
Biuro Obchodów Roku Kolberga

Dodaj komentarz