• 2014-02-05

Rekonstrukcja zbiorów biblioteki żydowskiej ESRA

Doktorantka w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje w celach naukowych utraconych podczas wojny zbiorów Biblioteki i Czytelni Publicznej ESRA w Krakowie. Osoby posiadające w swych biblioteczkach publikacje z pieczęcią biblioteki proszone są o kontakt.

„ESRA” – pieczątka

„ESRA” – pieczątka

Biblioteka i Czytelnia Publiczna ESRA to pierwsza żydowska biblioteka publiczna w Krakowie. Została otwarta w 1899 r. i istniała przez 40 lat, do wybuchu II wojny światowej. Od 1911 r. mieściła się w budynku zarządu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej, znajdującym się na rogu ulic Krakowskiej i Skawińskiej. W skład jej księgozbioru wchodziły książki i czasopisma w języku hebrajskim, jidysz, niemieckim i polskim. Całą kolekcję szacuje się na ok. 6 tys. pozycji.

W wyniku działań wojennych księgozbiór biblioteczny został rozproszony. Po wojnie część książek trafiła do bibliotek, archiwów i instytucji kultury, a część do antykwariatów i kolekcji bibliofilskich.

„ESRA” – ekslibris

„ESRA” – ekslibris

Obecnie trwają prace nad rekonstrukcją katalogu bibliotecznego. Poszukuje się osób, które mogłyby mieć w swoich zbiorach publikacje zawierające pieczęć biblioteki ESRA i zechciałyby udostępnić dane bibliograficzne tych książek: autora, tytuł, miejsce wydania, datę wydania, wydawnictwo, numer inwentarzowy.

Rekonstrukcja katalogu Biblioteki i Czytelni Publicznej ESRA w Krakowie
Kontakt: esra.krakow@gmail.com

Dodaj komentarz