• 2014-02-03

Premiera Archimapy – Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989

8 lutego o godz. 17.00 w warszawskiej Rotundzie PKO BP odbędzie się premiera najnowszej Archimapy – Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989. Spotkanie z autorami publikacji – Marią Sołtys i Markiem Kucińskim, architektami SARP poprowadzi Grzegorz Piątek.

Archimapa – „Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Archimapa – „Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dziesięć lat temu Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP złożył na ręce prezydenta stolicy wniosek o objęcie ochroną w planach miejscowych wybitnych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych z II poł. XX w. Załącznikiem były kryteria wyboru i lista adresowa, opracowane przez Komisję ds. objęcia opieką i ochroną wybitnych dzieł architektury i urbanistyki XX w. przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego. Między rokiem 2000 a 2003 przedstawiciele środowisk projektantów: architektów i urbanistów, historyków i historyków sztuki, konserwatorów (lecz nie konserwatorów dzieł sztuki) i varsavianistów – w sumie kilkanaście osób – humanistów i inżynierów, spotykało się w miarę regularnie. Każdy, oparłszy się na swej zawodowej wiedzy i doświadczeniu, przedstawił listę adresową obiektów zrealizowanych do 1989 r. Wspólną próbę opisania uzasadnienia tego wyboru podsumowano w formie ośmiu punktów – kryteriów oceny/wyboru, odnoszących się do cech charakterystycznych dla lokalnej warszawskiej tradycji budowania, uwarunkowanej planami rozwoju stolicy w historycznych już podokresach drugiej połowy XX w. – od indywidualizmu i nowatorstwa do poprawności dobrego standardu np. zamieszkania.

Lista kryteriów:

  • Kryterium nowatorstwa – w kontekście rozwiązań zarówno architektonicznych i urbanistycznych, jak i technicznych
  • Kryterium kontekstu – współistnienia zarówno na etapie tworzenia, jak i późniejszego rozwoju przestrzennego lokalizacji
  • Kryterium tradycji miejsca – w tym zaprzeczenia jako próby stworzenia nowych wartości lub twórczego nawarstwiania się dziedzictwa pokoleń
  • Kryterium symbolu w ujęciu ogólnym – np. dla przyjezdnych (migracje zawodowe i turystyka)
  • Kryterium uznania współczesnych – nagrody, wyróżnienia, plebiscyty
  • Kryterium próby czasu – zachowania walorów przestrzennych i estetycznych pomimo degradacji będącej efektem technicznego zużycia lub/i niedbalstwa zarządcy czy też spontanicznego rozwoju zagospodarowania terenów przyległych.
  • Kryterium artystyczne
  • Kryterium unikalności – np. jedyny obiekt zachowany w nieprzekształconej formie.Listę SARP po raz pierwszy zweryfikowali w 2006 r. autorzy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Lista jest uzupełniana, gdyż poznanie i ochrona dziedzictwa rozwijającego się miasta jest projektem otwartym

Premiera Archimapy – Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989
8 lutego 2014 r., godz. 18.00,
Rotunda (Oddział PKO BP), ul. Marszałkowska 100/102, wejście od ul. Widok
Warszawa

Dodaj komentarz