• 2014-01-31

Palimpsesty Genette’a po polsku

17 stycznia w wydawnictwie słowo/obraz terytoria ukazały się Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia Gérarda Genette’a w przekładzie Tomasza Stróżyńskiego i Aleksandra Mileckiego. To pierwsza książka Genette’a ukazująca się w języku polskim.

Gérard Genette „Palipmsesty” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Gérard Genette „Palipmsesty” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Palimpsest to pergamin, z którego wydrapano pierwszy tekst, by nanieść w jego miejsce inny, który jednak nie całkiem go zakrywa, tak że ten dawny, prześwitując, daje się wciąż odczytać. W znaczeniu przenośnym palimpsestami (a dosłowniej: hipertekstami) nazywa Gérard Genette wszystkie utwory wywiedzione – przez przekształcenie lub naśladowanie – z jakiegoś utworu wcześniejszego. Na ogół nie docenia się miejsca i siły sprawczej owej literatury drugiego stopnia, którą pisze się, czytając. Ta książka to próba zbadania tego obszaru. Tekst może zawsze czytać inny tekst, i tak w nieskończoność, aż do końca tekstów. Ten również podlega tej regule: objaśnia ją i wystawia się na jej działanie. Ten czyta, kto czyta ostatni.

Gérard Genette (ur. 1930) – francuski teoretyk literatury należący do nurtu strukturalizmu, związany z Rolandem Barthes’em i Claude’em Lévi-Straussem; jeden z najważniejszych badaczy zajmujących się narratologią. Emerytowany wykładowca literatury francuskiej na Sorbonie i w École Nationale Supérieure w Paryżu, kierownik studiów w École Pratique des Hautes Études. Opublikował między innymi: Figures, I–V (1966–2002), Mimologiques. Voyage en Cratylie (1976), Introduction ŕ l’architexte (1979), Nouveau discours du récit (1983), Fiction et diction (1991), L’OEuvre de l’art (1994–1997), Métalepse (2004), Bardadrac (2006), Codicille (2009), Apostille (2012). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia (1982) to pierwsza książka Genette’a ukazująca się w języku polskim.

Gérard Genette Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia
Premiera: 17 stycznia 2014 roku
słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz