Wspólny projekt, czyli kolejna szansa dla młodych artystów

Intymność – pod takim hasłem ruszyła właśnie druga edycja konkursu Wspólny projekt organizowanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundację Sztuki Polskiej ING. Prace można zgłaszać do 21 marca.

„Fabryka miejska”, Katarzyna Baług, zwycięska praca w konkursie „Wspólny projekt”, materiały prasowe Muzeum Sztuki w Łodzi

„Fabryka miejska”, Katarzyna Baług, zwycięska praca w konkursie „Wspólny projekt”, materiały prasowe Muzeum Sztuki w Łodzi

Wspólny projekt to konkurs otwarty na projekty zgłaszane przez artystki i artystów, którzy nie ukończyli 30 roku życia i są gotowi na uważną i zaangażowaną współpracę z organizatorami przedsięwzięcia.

Współpraca Muzeum Sztuki w Łodzi z Fundacją Sztuki Polskiej ING rozpoczęła się w 2012 roku. Wtedy też narodził się Wspólny projekt, czyli cykliczny konkurs, którego celem miało być wspieranie młodych artystów, działających w obszarze szeroko pojętych sztuk wizualnych. Jego założenie jest dość nietypowe. Nie samo ogłoszenie zwycięzcy jest najważniejsze, ale wyjątkowa możliwość, jaką otrzyma laureat lub laureatka: zrealizowania swojego pomysłu przy pełnym wsparciu organizatorów konkursu. Tematem pierwszej edycji były prototypy miejskie, a zwyciężczynią konkursu została Katarzyna Baług, która przeprowadziła swoją akcję artystyczną Fabryka miejska w przestrzeni publicznej Łodzi w maju 2013 roku. Artystka przez tydzień podróżowała po mieście wymyśloną przez siebie mobilną maszyną i zachęcała łodzian do poświęcenia czasu na nietypową, czasem pozornie bezproduktywną pracę.

W tym roku tematem konkursu jest Intymność. Organizatorzy podkreślają, że Intymność rozumiana jest to nie tylko jako to, co skrywane i utajnione, ale rodzaj dyskretnej relacji ze światem zewnętrznym. W praktyce artystycznej intymność oznacza bliski związek artysty z materią, tworzywem i treścią sztuki, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi. Prace biorące udział we Wspólnym projekcie mogą więc odnosić się do kontekstu osobistego, globalnego czy wspólnotowego i sytuować się zarówno w obszarze, jak i na marginesach sztuki.

Katarzyna Słoboda, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi

W tym roku organizatorzy także pozostawiają uczestnikom pełną dowolność w kwestii formy realizacji tematu. W konkursie szczególny nacisk kładziony jest nie tyle na efekt, ile na sam proces realizacji projektu.

Dlatego jednym z decydujących czynników przy wyborze najlepszej pracy będzie potencjał jej rozwoju w ścisłej współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacją Sztuki Polskiej ING. Istotnym elementem podlegającym ocenie będzie również realne podejście do budżetu przeznaczonego na projekt. W tym roku będzie to 18 tys. złotych, z czego 2 tys. stanowić będzie honorarium autorskie.

Wspólny projekt – cykliczny konkurs realizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2013 roku. Wspólny projekt kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji projektu młodego artysty w ścisłej współpracy z obiema instytucjami.

2. konkurs Wspólny projekt
Zgłoszenia można wysyłać do 21 marca 2014 roku na adres k.sloboda@msl.org.pl
W tytule maila należy wpisać Wspólny projekt.
Projekty należy przesyłać przez jeden z ogólnodostępnych serwisów do transferu plików nie większych niż 2GB.
Wynik konkursu zostanie ogłoszony w kwietniu.
Zgodnie z harmonogramem konkursu zwycięski projekt będzie realizowany między kwietniem a listopadem 2014 roku.
Muzeum Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz