• 2014-01-30

Podsumowanie literackie 2013 roku w Łodzi

4 lutego krytycy z Warszawy, Poznania, Torunia, Wrocławia i Łodzi spotkają się w Małej Literackiej, by podsumować literacki rok 2013. Na scenie Dużej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zasiądą: Justyna Sobolewska, Piotr Łuszczykiewicz, Adam Poprawa i Maciej Robert.

Podsumowanie literackie roku 2013 (źródło: materiały prasowe)

Podsumowanie literackie roku 2013 (źródło: materiały prasowe)

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika Polityka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała w Przekroju i Dzienniku. Jest współautorką książki Jestem mamą (2004) i antologii opowiadań Projekt mężczyzna (2009). Zasiada w jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W 2012 roku ukazała się wydawnictwie Polityki jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam. Mieszka w Warszawie.

Piotr Łuszczykiewicz – kaliszanin, absolwent I LO im. Adama Asnyka. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN, studiował w Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji oraz w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Stypendysta m.in. Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Volkswagena, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Odznaczony medalem Zasłużony dla miasta Kalisza. Opublikował książki: Książę erotyku. O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka, Po balu. Eseje o literaturze polskiej, Orbit of Discourse. Polish Literature on the Net, Multi-Kulti. Von der Gutenberg-Galaxis zu einer miltimedialen Wolke, Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy, Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku, Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji, Nowocześni i nie. Szkice o literaturze różnych epok. Ogłosił kilkaset tekstów o literaturze i kulturze współczesnej w periodykach w Polsce i za granicą. Jest kierownikiem Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i kierownikiem Pracowni Komunikacji Medialnej UAM w Poznaniu. Animował i prowadził szereg imprez o charakterze popularyzatorskim, w tym cykle Spotkania z Coolturą, Młodzi bibliofani zapraszają oraz Sztuka interpretacji.

Adam Poprawa – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, pisarz. Opublikował m.in. zbiór szkiców Formy i afirmacje (2003) oraz tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (2009). W Odrze prowadzi rubrykę CDn, w której omawia płyty. Jest felietonistą Czasu Kultury. Poza tym drukował m.in. w Jazz Forum, Kresach, Nowych Książkach, Tekstach Drugich, Twórczości, Tygodniku Powszechnym. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maciej Robert – poeta, krytyk literacki i filmowy, dziennikarz. Tłumaczony na język angielski, arabski, chorwacki, hiszpański, niemiecki, serbski, ukraiński i węgierski. Jego wiersze znalazły się w antologii prezentującej dziesięcioro najlepszych młodych poetów europejskich Black Warmness Between Fingers (Zagrzeb, 2010), która wzięła tytuł od jednego z jego wierszy. Recenzje, teksty krytyczne i wywiady publikował m.in. w Przekroju, Kinie, Dzienniku Polska-Europa-Świat, Newsweeku, Notesie Wydawniczym, Kwartalniku Filmowym, Dwutygodniku i Życiu Warszawy. Współpracuje z Polityką, Nowymi Książkami, Chimerą, Xięgarnią i Lampą. Za działalność dziennikarską otrzymał w 2013 r. nagrodę Złote Pióro im. Jerzego Katarasińskiego. Autor bloga krytycznoliterackiego o literaturze Środkowej Europy Czytam centralnie, powiązanego z Nagrodą Literacką Angelus. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Łodzi.

Podsumowanie literackie 2013 roku
4 lutego 2014 roku, godz. 19.00
Duża Sala Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Dodaj komentarz