Stypendium Thesaurus Poloniae dla Ukrainy

Międzynarodowe Centrum Kultury ufunduje dodatkowe stypendium dla młodego badacza z Ukrainy w ramach programu Thesaurus Poloniae.

Stypendium Thesaurus Poloniae, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stypendium Thesaurus Poloniae, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowe Centrum Kultury od ponad dwudziestu lat prowadzi dialog na rzecz dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Od wielu lat ważnym partnerem MCK jest Ukraina. Ukraińscy badacze i specjaliści są uczestnikami konferencji realizowanych przez MCK, autorami tekstów w książkach i czasopiśmie Herito, biorą także udział w projektach badawczych. Centrum posiada na Ukrainie szeroką sieć kontaktów naukowych budowanych w dużej mierze dzięki pochodzącym z Ukrainy stypendystom programu Thesaurus Poloniae.

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez MCK, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród badaczy ukraińskich. Do tej pory ze stypendium skorzystało 10 osób z Ukrainy. Stypendium daje możliwość realizowania w Krakowie własnego projektu badawczego – stypendyści otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także organizacyjne i merytoryczne.

W edycji wiosennej 2014 r. (X edycja programu) MCK postanowiło ufundować dodatkowe, niezależnie od regulaminowej puli miejsc, stypendium dla młodego badacza z Ukrainy (Program Junior).

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których wzięło udział 49 naukowców z 25 krajów.

Stypendium Thesaurus Poloniae
Edycja wiosenna 2014 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz