• 2014-01-22

Anna Bujak w gorzowskiej Galerii BWA

Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim 25 stycznia o godz. 17.00 zaprasza na wernisaż wystawy Anny Bujak – Afekt.

A. Bujak, „Afekt” – plakat (źródło: materiały prasowe)

A. Bujak, „Afekt” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Afekt to projekt, który w swoim zamierzeniu ma na celu uchwycenie krótkotrwałych emocji, które z natury swej niedookreślone bo chwilowe i rzadko pozwalają nam – patrzącym – na dokładne zbadanie. Tytuł wystawy zakłada, że mowa będzie o ekspresji emocji. Są to jednak, należy to podkreślić – afekty wyjątkowe, ponieważ wspólne człowiekowi i zwierzęciu. Artystka stara się uzyskać efekt stop-klatki w chwilach najmniej pożądanych dla bohaterów zdarzeń . Zatem będą to sytuacje traumatyczne, destrukcyjne, ale pojawi się również wątek eksplorujący znaczenie słowa afekt jako przeżycia pozytywnego, związanego z czułością, uczuciem, wzajemnym oswajaniem. Eksponowane obiekty zatrzymane w afekcie mają za zadanie budzić silne emocje, stąd ich agresywność i bezkompromisowość.

Afekt, który stoicy nazywali bezrozumnym poruszeniem duszy, namiętnością rozumianą jako coś przeciwstawnego naturze ludzkiej jest dla Anny Bujak zjawiskiem bardzo ludzkim i nie-ludzkim (rozumianym jako zwierzęce) zarazem. Istotną dla niej praktyką artystyczną jest przesuwanie znaczeń poprzez zestawienie ze sobą dwóch rzeczywistości. Uproszczone formy zwierząt wykonane ze stali, z charakterystycznym momentem przełomu (nacięcie w miejscu połączeń stawów, mające wartość naturalnego pęknięcia), zdążają w stronę wyabstrahowanego modelu figury zwierzęcej, natomiast elementy uzupełniające, niejako dodane na końcu, są zdecydowanie określone (elementy odlane z żeliwa, brązu, aluminium itp.). To działanie na granicy figuracji i abstrakcji pozwala na wydobycie pełni znaczeń.

Afekty
Anna Bujak
Od 25 stycznia do 23 lutego 2014 r.
Galeria BWA w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz