• 2014-01-21

Architektura – przestrzeń – forma, Stanisław Deńko w Pałacu Sztuki

Od 5 lutego w krakowskim Pałacu Sztuki będzie można oglądać wystawę Architektura – przestrzeń – forma. Stanisław Deńko – architekt.

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, proj. Stanisław Deńko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, proj. Stanisław Deńko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Człowiek nie jest jednostką odosobnioną – żyje zazwyczaj w grupie, w środowisku społecznym. Jest to jedno z tych uwarunkowań, które w sposób naturalny wywołuje potrzebę porozumiewania się oraz realizowania przez człowieka rozmaitych celów – swoich oraz związanej z nim społeczności. Porozumiewamy się dzięki mowie, piśmie (systemowi znaków graficznych) oraz innym umownym formom. Podstawą języka znaków jest zatem forma.

Forma jest sposobem kształtowania przestrzeni. Przestrzeń to pojęcie obejmujące zjawisko obecności materii oraz pustki. Człowiek poprzez nadawanie formy materii, kształtuje również pustkę – jako negatyw tej struktury fizycznej. Chiński filozof Lao-Tzu trafnie definiuje to zjawisko: Chociaż glina może być modelowana na kształt wazy, esencją (istotą) wazy jest pustka w niej zawarta. Materia i pustka stanowią dwa komponenty rzeczywistości: ten pierwszy – materialny – jest dla człowieka widzialny, percypowany i ogarniany umysłem. Inaczej pustka: dla świata Zachodu stanowi ona nicość, ale dla świata Wschodu jest utożsamiana z niewidzialnymi dla ludzkiego oka drobinami energii. Dwoistość postaci przestrzeni stanowi moje osobiste credo. Architektura jest nierozerwalnie związana z formą. Trójwymiarowy, materialny charakter architektury ma postać formy, a więc przekazuje treść. A skoro tak, to forma w architekturze nie jest celem samym w sobie, lecz jest rezultatem – taką myśl przekazuje Mies van der Rohe; inaczej mówiąc, architektura jest w domyśle przetworzeniem celów poprzez intelektualny i duchowy proces wyrażania treści. Architektura, jako język oparty na formie, jest jednym z elementów przestrzeni.

Stanisław Deńko jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. W trakcie swojej bogatej kariery prowadził działalność dydaktyczną na Wydziałach Architektury Politechniki Krakowskiej, University of Iowa oraz University of Tennessee w Knoxville. Pełnił funkcję dyrektora Wydziału Architektury oraz Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, a także Głównego Architekta Miasta Krakowa. Od 1993 roku jest dyrektorem krakowskiej pracowni architektonicznej Wizja. Do jego najważniejszych projektów i realizacji zaliczyć można m.in. Ambasadę Polski w New Delhi, rozbudowę portu lotniczego w Krakowie-Balicach, Auditorium Maximum w Krakowie czy zespół Mieszkaniowy Angel City w Krakowie.

Osobowość twórcza – paradygmaty – spotkanie autorskie i prezentacja wystawy
17 lutego 2014 r., godz. 18.00

Architektura – przestrzeń – forma. Stanisław Deńko – architekt
5 lutego – 2 marca 2014 r.
Górny Pałac Sztuki
Kraków

Dodaj komentarz