Adolf Szyszko-Bohusz – Monografia

Krakowski Instytut Architektury przygotował pierwszą monografię Adolfa Szyszko-Bohusza (1883-1948), jednego z najważniejszych architektów polskich pierwszej połowy XX wieku.

„Adolf Szyszko-Bohusz – Monografia”, autor: Michał Wiśniewski (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Adolf Szyszko-Bohusz – Monografia”, autor: Michał Wiśniewski (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Książka składa się z dwóch zasadniczych części: otwierającego publikację problemowego eseju Michała Wiśniewskiego osadzającego twórczość architekta w szerszym politycznym i artystycznym kontekście, oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusz według typologii budynków. Prezentacje zawierają krótki opis budynku, rysunki i zdjęcia archiwalne i współczesne fotografie. Publikację zamyka wybór z pism Adolfa Szyszko-Bohusza, prezentujący jego poglądy na architekturę i wyzwania nowoczesności, kalendarium życia i twórczości architekta i bibliografia.

Adolf Szyszko-Bohusz – Monografia
Autor: Michał Wiśniewski
Współpraca: Rafał Ochęduszko
Wydawca: Instytut Architektury 2013
Wstęp i redakcja: Dorota Leśniak-Rychlak
Projekt graficzny: Joanna Sowula

Dodaj komentarz