• 2014-01-10

Międzynarodowe Transterytoria w Centrum Sztuki Galeria EL

Od 23 stycznia w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu będzie można oglądać międzynarodową wystawę pt. Transterytoria. W ramach ekspozycji swoje prace zaprezentują pedagodzy czterech wyższych uczelni artystycznych z Polski, Słowacji i z Czech: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie, Wydziału Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie i Wydziału Sztuk Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

Plakat wystawy „Transterytoria”, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy „Transterytoria”, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści, uczestnicy projektu są zawodowo związani z trzema zaprzyjaźnionymi uczelniami, pomiędzy którymi istnieją silne związki – wymiana pedagogów i studentów w ramach programu Erasmus, wymiana wystaw, wykładów, wspólnych plenerów i sympozjów (dotyczy to szczególnie artystów związanych z pracowniami rzeźby).

Akademie to obecnie uczelnie, gdzie na wielu kierunkach wykładają wybitni twórcy i znaczące osobowości. Jeżeli przeanalizuje się propozycje i dokonania poszczególnych szkół na wystawach twórczości ich pedagogów i studentów, to widoczne stają się indywidualne cechy charakterystyczne dla każdej z nich, pewien terytorialny charakter kształcenia.

Z drugiej strony, dzięki prawie nieograniczonemu dostępowi do informacji, aktywnemu angażowaniu inter i multimedialnych technologii buduje się jakieś ponadregionalne i ponadnarodowe universum. Prezentując projekt artystyczny trzech uczelni o tak silnych wzajemnych kontaktach ciekawi jesteśmy na ile w oczach odbiorcy czytelny jest fakt istnienia transterytorium – czegoś odczuwalnie wspólnego. (…)

Na ile ogólna sytuacja artystów w sztuce jest transterytorialna? Na ile bliska jest mentalność i sposób analizowania sztuki artystów obszaru wyszehradzkiego? Jako ciekawostka, przypomina mi się w tym miejscu dziś już trochę księżycowa propozycja Zbigniewa Brzezińskiego z okresu transformacji (czyli z przed ćwierć wieku) o pewnym rodzaju federacji Polski i ówczesnej Czechosłowacji na mapie ówczesnej Europy, wtedy w Polsce szeroko dyskutowana i analizowana.

Dzisiaj na tej mapie można zauważyć cztery miasta i artystów w nich pracujących i są oni prezentowani w Galerii EL w Elblągu z Bratysławy, Ostrawy, Brna i Łodzi. Czy budują oni jakieś transterytoria przepływu wspólnego przepływu odczuwania i rozumienia współczesności?

Kuratorzy wystawy: prof. Marek Wagner, ad. Bogdan Wajberg, mgr Agnieszka Mikołajczyk

Uczestnicy wystawy:

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi: Agata Bielska (sztuka video, performance), Beata Marcinkowska (obiekty), Agnieszka Mikołajczyk (obiekty), Krzysztof Rynkiewicz (sztuka video), Jolanta Wagner (rysunek), Marek Wagner (obiekty, instalacje), Bogdan Wajberg (rzeźby)
  • Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie: Patrik Kovačovský (obiekty rzeźbiarskie, instalacje)
  • Wydział Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie: Mikyta Svätopluk (fotografia, grafika)
  • Wydział Sztuk Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie: Jaroslav Koléšek (rzeźba), Jiří Surůvka (artysta nowych mediów)

Organizatorzy: Centrum Sztuki Galeria EL, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Vysoka Škola Výtvarných Umení v Bratyslave, Faculta Výtvarných Umení, Vysokého učení technického v Brně, Faculta Umění Ostravska Univerziteta v Ostravě.

Transterytoria
Wernisaż: 23 stycznia 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 2 marca 2014 roku
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Dodaj komentarz