• 2014-01-10

Rusza kolejna edycja Cyberfoto 2014

Do 8 kwietnia można zgłaszać prace na XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014. Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

Prace (min. format 21×30, A-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając: imię i nazwisko (lub godło), tytuł pracy.

Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.

Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:

  • I Nagroda 2500 zł.
  • II Nagroda 1500 zł.
  • III Nagroda 800 zł.
  • Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Współorganizatorzy: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Twórców
Komisarz wystawy: art. fotografik Sławomir Jodłowski, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

XVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2014
Zgłoszenie prac konkursowych do 8 kwietnia 2014 roku
Ocena prac: 11 kwietnia 2014 roku
Otwarcie wystawy: 25 kwietnia 2014 roku, godz. 18.00, Galeria ART-FOTO w Częstochowie

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
Częstochowa
z dopiskiem CYBERFOTO

Dodaj komentarz