• 2014-01-10

Atlas Nowoczesności – kolejna odsłona światowej kolekcji XX i XXI wieku

Od 24 stycznia w Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi będzie można oglądać wystawę zbiorów światowej sztuki XX i XXI wieku pt. Atlas Nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku.

Andrzej Wajda, „Mózg hydraulika”, 1955 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Wajda, „Mózg hydraulika”, 1955 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Sztuki w Łodzi jest po MoMA drugim najstarszym muzeum sztuki nowoczesnej na świecie. Jako jedyne w Polsce posiada tak pokaźną kolekcję sztuki XX i XXI wieku, która jest konsekwentnie poszerzana. Są w niej prace takich artystów jak: Joseph Beuys, Max Ernst, Teresa Żarnower, ale także Konrada Smoleńskiego – autora dźwiękowej instalacji na ostatnim Biennale Sztuki w Wenecji, Cezarego Bodzianowskiego czy Allana Sekuly. To w ms2 będzie można zobaczyć między innymi słynną Marylin Monroe Andy’ego Warhola z 1964 roku, a także obraz Andrzeja Wajdy Mózg hydraulika, który namalował zanim został reżyserem. Wśród archiwalnych druków ulotnych Muzeum znajdzie się też scenopis rysunkowy do filmu Wajdy Jan Matejko.

Muzeum Sztuki w Łodzi nie prezentuje stałej wystawy swoich zbiorów. Zamiast tego buduje nowe ekspozycje umożliwiając ciągłą reinterpretację kolekcji, jej aktualizowanie i nadawanie nowych znaczeń zgromadzonym w niej pracom. Zgodnie z tym założeniem wystawa Atlas nowoczesności zaproponuje zwiedzającym nowe spojrzenie na łódzkie zbiory. Będzie to intrygująca, wielowątkowa opowieść o dziejach nowoczesności, zarysowana wokół 14 najważniejszych zjawisk, które się z nią kojarzą, m.in: emancypacja, autonomia, industrializacja, kapitał, urbanizacja, eksperyment, mechanizacja czy rewolucja. Dzieła pochodzące z różnych okresów, reprezentujące odmienne artystyczne postawy i kierunki stworzą wokół każdego z pojęć barwny kolaż. Wystawa stawiać będzie pytania o to jak zmieniało się postrzeganie tych zjawisk i do jakiego stopnia kształtują one dzisiejszą rzeczywistość. Na ekspozycji na 3 piętrach ms2 będzie można zobaczyć ponad 200 prac, w tym dopiero co zakupione lub nie pokazywane jeszcze publiczności.

Atlas nowoczesności to wystawa pozwalająca w nowy sposób spojrzeć na kolekcję Muzeum Sztuki, ale przede wszystkim – to snuta za pomocą dzieł z niej pochodzących opowieść o nowoczesności i jej znaczeniu dla nas dzisiaj. Nie ma bardziej odpowiedniego miejsca, by snuć taką opowieść, jak Muzeum, którego historia ściśle powiązana jest z losami artystycznego modernizmu.

Atlas nowoczesności to kolejny etap rozpoczętych siedem lat temu prac nad kolekcją Muzeum Sztuki, których celem jest badanie, reinterpretacja i aktualizowanie znaczeń znajdujących się w niej dzieł. Prace te zostały zainaugurowane realizacją w latach 2007-2008 serii trzech wystaw ukazujących muzealne zbiory z trzech różnych perspektyw badawczych: politycznej, formalistycznej i psychoanalitycznej. Od 2008 roku zbiory te są wystawiane w najnowszym oddziale Muzeum Sztuki, ms2, a ich kolejne prezentacje zrywają zarówno z chronologicznym układem dzieł, jak i ideą wystawy stałej. W ramach pracy nad kolekcją realizowane są kolejne projekty wystawiennicze na nowo odkrywające zawarty w niej potencjał – także w konfrontacji z innymi kolekcjami (jak np. w wystawie Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm).

W ramach nowej odsłony zostaną zaprezentowane prace awangardowych twórców z kolekcji grupy a.r., m. in.: Maxa Ernsta, Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Kurta Schwittersa, Kazimierza Podsadeckiego, Janusza Marii Brzeskiego, Teresy Żarnower, Mieczysława Szczuki. W kontekście zagadnień tworzących nowoczesność usytuowane zostaną prace Włodzimierza Borowskiego, Dereka Boshiera, Bridget Riley, Christiana Boltanskiego, Josepha Beuysa, Ewy Partum, Aliny Szapocznikow, Krzysztofa Wodiczki, Edwarda Krasińskiego, Konrada Smoleńskiego, Cezarego Bodzianowskiego, Liama Gillicka, Zbigniewa Libery, Artura Żmijewskiego, Antje Majewski czy Allana Sekuly, a także obiekty i druki ulotne pochodzące z archiwum Muzeum, m. in. scenopis rysunkowy do filmu Jan Matejko, Andrzeja Wajdy.

Ekspozycję przygotował zespół kuratorski pod kierunkiem dyrektora Jarosława Suchana.

Atlas Nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku
Wernisaż: 24 stycznia 2014 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki ms2
ul. Ogrodowa 19
Łódź

Dodaj komentarz