• 2014-01-08

Andrzej Żygadło wokół Chramu

Od 17 stycznia w Galerii Art Agenda Nova w Krakowie będzie można oglądać wystawę prac Andrzeja Żygadło pt. Chram.

Autor pracy: Andrzej Żygadło (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Andrzej Żygadło (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace prezentowane na wystawie łączą w sobie trzy zasadnicze linie tematyczne dla których wspólnym mianownikiem jest określenie CHRAM.

Pierwszym zagadnieniem jest kwestia człowieka jako istoty śmiertelnej; w pełni świadomej swej śmiertelności i przemijalności świata który tworzy. Wszystkie prace prezentowane na wystawie zawieją w sobie treści wanitatywne; w ujęciu człowieka jako jednostki (w niektórych pracach autor nawiązuje do życia i śmierci konkretnych osób), bądź w kontekście społeczności i kultury, którą dana społeczność tworzy, stawiając ją na gruzach poprzedniej.

Drugą linią tematyczną jest ujęcie motywu świątyni i jej zniszczenia, rozumianej na przemiennie jako ta której nosicielem jest istota ludzka, jak i ta która jest wytworem człowieka.

I wreszcie trzeci element który stanowi bezpośrednie źródło inspiracji: tzn. teren dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego z którego autor się wywodzi. Część prac jest komentarzem do konkretnych wydarzeń zaistniałych na powyższym terenie. Autor podejmuje próbę przedstawienia różnych działań (w tym konfrontacji) grup społecznych i narodowych przez pryzmat ich oczywistej nieuchronności.

Andrzej Żygadło

Andrzej Żygadło, Chram
Wernisaż: 17 stycznia 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 24 lutego 2014 roku
Galeria Art Agenda Nova w Krakowie

Dodaj komentarz