• 2014-01-07

Olaf Brzeski z zabiegiem na otartym sercu w Warszawie

Do 1 lutego w Galerii Raster w Warszawie można oglądać wystawę prac Olafa Brzeskiego pt. Samo serce.

Olaf Brzeski, „Samo serce”, afisz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Olaf Brzeski, „Samo serce”, afisz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Olaf Brzeski z niezwykłą wyobraźnią rein­ter­pretuje tradycję i możliwości rzeźby. Interesuje go zarówno jej materialny wymiar – ciężar, masa, fak­tura – jak i czysta potencjalność; możliwość lub niemożliwość opisania zjawisk lub historii za pomocą kon­kret­nej materii. Szereg prac artysty odnosi się też wprost do figury ludz­kiej, opisując jednak nie tyle jej fizyczny, co emocjonalny wymiar. W rzeźbiarskich ciałach Brzeskiego roi się niesamowitość, niecodzienność, nienaturalność i prze­skalowanie. Źródłem tych fan­tastycz­nych i zaskakujących form jest nie­zawod­nie myśl, a następnie rysunek – jako naj­prost­sza metafora aktu kreacji.

Pierw­sza wystawa indywidualna Brzeskiego w Rastrze nosi tytuł Samo serce i prezen­tuje jedną tylko, specjal­nie zrealizowaną na tę okazję pracę rzeźbiarską. Jak mówi artysta: Tylko jedna praca, bo jeśli w grę wchodzi serce – nic innego nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że odbierzecie ten banał z właściwą sobie wrażliwością.

Rzeźba, którą prezen­tujemy, jest w istocie wynikiem inten­syw­nego, kil­kutygo­dniowego procesu zmagania się z materiałem – kilkusetkilogramową, litą belką stalową o przekroju 26 cm i wysokości 187 cm. Do działania artysta użył wszel­kich możliwych narzędzi pozwalajacych na obróbkę stali: wierteł, pilników, frezów i szlifierki.

Samo serce jest eks­tremal­nym spraw­dzianem rzeźbiarskim, ale też swoistą figurą niemożliwą, liryczną i przytłaczającą zarazem. To nie­bez­piecz­nie obsesyjna operacja na otwar­tym sercu. W trak­cie pracy nad wystawą Olaf Brzeski był stypendystą Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego.

Olaf Brzeski, Samo serce
Wernisaż: 14 grudnia 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 1 lutego 2014 roku
Galeria Raster w Warszawie

Dodaj komentarz