• 2014-01-07

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze według BudCud

Pracownia BudCud zakończyła prace nad koncepcją rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze, który do połowy lat 60. XX wieku funkcjonował jako cmentarz Zielonego Krzyża.

Park Tysiąclecia, proj. BudCud (źródło: materiały prasowe)

Park Tysiąclecia, proj. BudCud (źródło: materiały prasowe)

Korony drzew przepuszczają małe ilości światła, a brak zieleni niskiej powoduje, że park sprawia wrażenie ciemnego, nieprzyjaznego i niebezpiecznego. Głównym postulatem było przywrócenie życia w Parku Tysiąclecia, zlikwidowanie przeszkód uniemożliwiających czy onieśmielających funkcjonowanie Parku jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o unikatowym charakterze.

Obecnie Park Tysiąclecia przecina sieć nawarstwionych ścieżek – większość z nich jest nieużywana lub zatarta. Podstawowym założeniem projektu rewitalizacji jest redukcja istniejących ciągów komunikacyjnych i przekształcenie ich w funkcjonalną sieć pętli pieszych.

Komunikację w parku organizują następujące elementy:

  • duża pętla pieszo-rowerowa, która pozwala na szybkie przemieszczanie się po obrzeżach parku;
  • charakterystyczne wejścia do parku;
  • aleja wewnątrz parku oraz drogi poprzeczne;
  • pętle spacerowe o różnych programach tematycznych.

Pętle spacerowe grupują w sobie kolejne funkcje, różnią się charakterem i profilem potencjalnych użytkowników. Są to:

  • Pętla Abstrakcyjna – strefa stymulacji zmysłów oraz intuicyjnej eksploracji terenu parku;
  • Pętla Lokalnej Społeczności/ Pętla Tranzytowa – strefa przeznaczona do codziennej integracji okolicznych mieszkańców oraz oś komunikacyjna prowadząca przez Park;
  • Pętla Aktywnej Rekreacji – strefa sportowa w otoczeniu bujnej zieleni parkowej;
  • Pętla Spacerowa/ Sensoryczna – strefa zawierająca w sobie główne charakterystyki Parku Tysiąclecia (tarasy, historyczne założenia zieleni).

Nowe funkcje wewnątrz Parku to cliche funkcji miejskich przestrzeni publicznych, przetworzonych w specyficzny, swobodny format Parku.

Przestrzenie pomiędzy pętlami funkcjonalnymi wypełnione są ciągami niskich roślin płożących lub krzewów, które zapisują nawarstwiony układ terenu Parku – podkreślają granice tarasów i dokumentują przebieg dawnych ścieżek – przypominając odwiedzającym park o jego wielowarstwowej historii. Z biegiem czasu ciągi roślin ‘rozpełzą” się poza wytyczone dla nich trasy, przykrywając park gęstym zielonym dywanem.

Projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia pozostawia go jako wielowątkowy obszar, z którego korzystać mogą różne grupy użytkowników. Park staje się przestrzenią publiczną w centrum miasta, o jakościach i charakterystykach terenów bujnej zieleni, jakie otaczają Zieloną Górę.

Projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia powstawał w oparciu o raport Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Tysiąclecia Fundacji Salony i BWA Zielona Góra, opracowany we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra w 2012 roku.

Park Tysiąclecia
Projekt: BudCud – Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Magdalena Potoczna, Anna Ptaszyńska, Johannes Peter Steidl, Jakub Urbaniak, Łukasz Dworniczak
Powierzchnia: 9.4 Ha
Lokalizacja: Zielona Góra
Realizacja przewidywana w 2015 r.

Dodaj komentarz