• 2014-01-04

O wspólnotach artystycznych w Rosji – nowy semestr autorski w Instytucie Grotowskiego

W lutym w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu rozpocznie się kolejny semestr autorski Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, czyli bezpłatny cykl zajęć prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów.

Promocja książki Katarzyny Osińskiej, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: mat. prasowe)

Promocja książki Katarzyny Osińskiej, fot. Maciej Zakrzewski (źródło: mat. prasowe)

W tym roku akademickim prowadzącą nowy cykl zajęć będzie dr hab. Katarzyna Osińska. Prowadząca proponuje warsztaty pt. Wspólnoty artystyczne w Rosji: studia, kolonie artystów, kółka, stowarzyszenia twórcze, salony. Zgłoszenie na semestr autorski przyjmowane są do 7 lutego 2014 roku.

Podczas zajęć dr hab. Katarzyna Osińska rozwinie temat wspólnot artystycznych na wybranych przykładach ze środowisk artystycznych, niekoniecznie związanych z teatrem dramatycznym. Okresy aktywności różnego rodzaju wspólnot artystycznych w Rosji przypadają na przełom XIX i XX wieku, na lata dwudzieste i początek trzydziestych, na lata siedemdziesiąte XX wieku (szczególnie w dziedzinie sztuk plastycznych) oraz na okres po pieriestrojce, kiedy – począwszy od lat dziewięćdziesiątych – w Rosji mamy do czynienia z prawdziwym boomem studyjności oraz rozkwitem różnego rodzaju art-grup w obszarze sztuk plastycznych.

Wystąpienia będą ilustrowane przykładami rozmaitych wspólnot artystycznych z obszaru kultury rosyjskiej od przełomu XIX i XX wieku po przełom XX i XXI stulecia. Koordynatorkami projektu są Sylwia Fiałkiewicz oraz Karolina Wycisk.

Program zajęć:

Warsztaty I
10 lutego godz. 18.00, 2014 r.,
Petersburg z początku XX wieku – jako przestrzeń realizacji idei życiotworzenia: na przykładach stowarzyszeń i kółek

Warsztaty II
10 marca godz. 18.00, 2014 r.,
Koktebel (miejscowość na Krymie) – nieformalna kolonia artystyczna stworzona przez poetę Maksymiliana Wołoszyna

Warsztaty III
12 maja godz. 18.00, 2014 r.,
Studia wolnego tańca – sieć amatorskich grup artystycznych, szczególnie aktywnych w latach dwudziestych XX wieku, zainspirowanych występami Isadory Duncan, a także m.in. ideami Émila Jaques-Dalcroze’a

Warsztaty IV i V
2 czerwca godz. 18.00, 2013 r., (zajęcia podwójne)
Lianozowo – lata siedemdziesiąte XX wieku, miejsce narodzin moskiewskiego konceptualizmu

Dr hab. Katarzyna Osińska – zajmuje się m.in. teatrem rosyjskim XX wieku, szczególnie jego nurtem studyjnym i laboratoryjnym, widowiskami masowymi, związkami teatru ze sztukami plastycznymi. W jej dorobku znajdują się pozycje odnoszące do wspólnot artystycznych w Rosji. W 2003 roku dr hab. Osińska w książce Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow przybliżyła problematykę dotyczącą działalności studiów teatralnych, także w ich aspekcie wspólnotowym – jako małych grup twórczych. Autorka wskazała wówczas na prekursorski charakter rosyjskich studiów z początku XX wieku wobec zjawisk charakterystycznych dla wielu nurtów teatru drugiej połowy minionego stulecia nie tylko w Rosji, ale i w świecie Zachodu. W pracy Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje podjęła natomiast temat ewolucji idei studyjności w drugiej połowie XX wieku, szerzej omawiając dwa przykłady jej realizacji: w teatrze prowadzonym przez Lwa Dodina oraz w Szkole Sztuki Dramatycznej Anatolija Wasiljewa.

Warsztaty Wspólnoty artystyczne w Rosji: studia, kolonie artystów, kółka, stowarzyszenia twórcze, salony
od 10 lutego do 2 czerwca 2014 roku
Rynek-Ratusz 27, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Wrocław

Dodaj komentarz