• 2013-12-31

Władysław Radziwiłłowicz. All inclusive w Bydgoszczy

Kumulacje jesiennych wystaw w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zakończyło otwarcie wystawy Władysław Radziwiłłowicz. All inclusive, którą można oglądać w Spichrzach nad Brdą do 26 stycznia.

Władysław Radziwiłłowicz, „Obrazy klatki Niwka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Władysław Radziwiłłowicz, „Obrazy klatki Niwka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace Władysława Radziwiłłowicza oparte są na malarskiej analizie Obrazu uwikłanego w rzeczywistość medialną. Obraz (piktogram, logo, rysunek techniczny, ilustracja, plakat, zdjęcie reklamowe) zawsze był i nadal pozostaje potężnym środkiem niewerbalnej perswazji, skutecznie umieszczającym i utrwalającym w zbiorowej świadomości informacje użytkowe, przeważnie natury komercyjnej.

Kusząc, wzbudzając zachwyt i pożądanie, bawiąc i proponując doskonałe rozwiązanie Obraz współtworzy Obietnicę globalnego lepszego świata. Ten lepszy świat zdaniem artysty przypomina mityczną krainę doskonałości obfitującą w piękno, wieczną młodość i szczęście – wolnorynkowy ogród w Edenie. Przyjrzenie się najbardziej charakterystycznym cechom obrazu medialnego, takim jak: wielotysięczny nakład (oryginał / kopia ?), kategorie mimesis (fotografia jako gwarancja wiarygodności), atrakcyjność, komunikat, czas ekspozycji, sposób w jaki jest “czytany”, funkcja oraz recykling jako nieuchronny końcowy etap istnienia, ma skłaniać widza do refleksji nad kondycją Obrazu a pośrednio do refleksji nad kondycją jednostki zamieszkującej współczesną metropolię. [W.R.]

Władysław Radziwiłłowicz, „Taras widokowy”, archiwum własne artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Władysław Radziwiłłowicz, „Taras widokowy”, archiwum własne artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Władysław Radziwiłłowicz jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa uzyskał w 1996 r. Zawodowo związał się z macierzystą uczelnią – kieruje II Pracownią Rysunku na Wydziale Malarstwa. W 2009 r. obronił pracę doktorską pt. Fenomen Obrazu jako efekt symultanicznego czytania Świata. Równocześnie prowadzi pracownię malarstwa w Zakładzie Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Realizacje artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, USA i Japonii.

Władysław Radziwiłłowicz. All inclusive
Wystawę można oglądać od 12 grudnia 2013 roku do 26 stycznia 2014 roku
Spichrze nad Brdą
ul. Grodzka 7-11
Bydgoszcz

Dodaj komentarz