• 2013-12-30

Mieczysław Wajnberg: Kompozytor z trzech światów

7 stycznia w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie z Danutą Gwizdalanką, autorką książki Mieczysław Wajnberg: Kompozytor z trzech światów.

„Mieczysław Wajnberg: Kompozytor trzech światów", okładka (źródło: mat. prasowe)

„Mieczysław Wajnberg: Kompozytor trzech światów", okładka (źródło: mat. prasowe)

Dramatyczne losy i doświadczenie życia jest punktem wyjścia dla stworzenia możliwie najobszerniejszego i zarazem syntetycznego obrazu Mieczysława Wajnberga jako kompozytora. Migracja wojenna i powojenna, wiodąca Wajnberga z Warszawy kolejno do Mińska, Taszkientu i Moskwy z jednej strony odciskała zasadnicze piętno na jego twórczość i formowała język muzyczny kompozytora, z drugiej zaś pozostawiała wyraźny ślad w życiorysie twórcy. Niezależnie od okoliczności, Wajnberg nieprzerwanie realizował swoją potrzebę, płynącą bezpośrednio z jego wnętrza – komponowanie, któremu się oddał bez reszty. Efektem tego nieustannego zaabsorbowania tworzeniem stało się kilkaset godzin muzyki, ujętych w 154 dzieła opusowane oraz ścieżki dźwiękowe do filmów, w tym do najbardziej znanego Lecą żurawie, animacji dla dzieci czy muzyki cyrkowej – Michał J. Stankiewicz, fragment przedmowy do książki.

Pierwsza polska monografia poświęcona Mieczysławowi Wajnbergowi została wydana przez Teatr Wielki w Poznaniu.

Danuta Gwizdalanka – muzykolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii muzyki. W swoich licznych pracach zawsze zwraca uwagę na rolę muzyki w życiu codziennym, często determinującym jej kształt – Muzyka i polityka, Muzyka i płeć. Autorka prac służących popularyzowaniu muzyki: Przewodnik po muzyce kameralnej, Czterojęzyczny słownik terminów wykonawczych i interpretacyjnych, podręcznik do muzyki dla szkół średnich i czterotomowy podręcznik z historii muzyki dla szkół muzycznych. Wraz z Krzysztofem Meyerem współautorka antologii wypowiedzi Witolda Lutosławskiego i dwutomowej monografii jemu poświęconej.

Spotkanie poświęcone publikacji  Mieczysław Wajnberg: Kompozytor z trzech światów odbędzie się 7 stycznia o godz. 17.00 we foyer I piętra Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Dodaj komentarz