• 2013-12-18

The Great Learning Collective

19 grudnia w Białymstoku zaprezentowana zostanie ostatnia część siedmiogodzinnego dzieła The Great Learning, angielskiego XX-wiecznego kompozytora Corneliusa Cadrewa. Koncert pt. The Great Learning Collective odbędzie się w Galerii Arsenał.

KODY, The Great Learning, fot. Tomasz Kulbowski (źródło: mat. prasowe)

KODY, The Great Learning, fot. Tomasz Kulbowski (źródło: mat. prasowe)

Galeria Arsenał i Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża z Lublina zapraszają na koncert The Great Learning Collective.  Monumentalne siedmiogodzinne dzieło The Great Learning jest jednym z najwybitniejszych, a jednocześnie najbardziej tajemniczych dzieł muzyki współczesnej XX w. W warstwie ideowej odwołuje się do jednej z ksiąg Konfucjusza traktującej o podstawach harmonijnego rozwoju społeczeństwa. Jednocześnie kompozytor zawarł w nim najważniejsze dwudziestowieczne idee i manifesty muzyki i sztuki. Zastosowane przez twórcę środki formalne pozwalają na realizacje jednego z głównych postulatów głoszonych przez niego na przełomie lat 60 i 70 a mianowicie na wspólne tworzenie muzyki przez amatorów i profesjonalistów. Jest to próba zrealizowania utopijnej idei równości i braterstwa przez wspólne tworzenie muzyki. Amatorzy i profesjonaliści grają, śpiewają i eksperymentują razem na równych prawach. W rezultacie, muzycy postawieni są w sytuacji, w której, jak to ujął kompozytor: jeśli masz coś do ofiarowania – ofiaruj to. Jeśli nie masz nic do ofiarowania – przyjmuj.

W maju 2013 w Lublinie została zrealizowana pełna wersja The Great Learning i zaprezentowana w czasie trwania Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY.

W Białymstoku zaprezentowany będzie siódmy, ostatni paragraf The Great Learning. Wykonawcą utworu jest The Great Learning Collective z Lublina. Przygotowanie: Jan Bernad, Grzegorz Paluch. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Cornelius Cardew (1936-1981) – angielski kompozytor, wizjoner, artysta, który w minionym stuleciu poszerzył granice muzyki. Mimo że kształcił się w najważniejszych centrach muzycznych Europy, bliżej mu było jednak do amatorów. Zamiast Royal Albert Hall wybierał miejskie peryferia i ulicę; żyjąc w londyńskim tyglu, chętnie zerkał zarówno na Zachód w stronę amerykańskiej awangardy, jak i na Daleki Wschód. Inspirowali go również twórcy idei społecznych i politycznych m.in. Marks, Wittgenstein i Konfucjusz.

Koncert prezentujący siódmy paragraf The Great Learning Corneliusa Cardew:
19 grudnia 2013 r o godz. 17.30
ul. Elektryczna 13, wejście od ul. Świętojańskiej
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz