• 2013-12-13

Z kuchni Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie wydało zbiór szkiców Z kuchni pod redakcją Jerzego Madejskiego, Urszuli Bielas-Gołubowskiej i Beaty Małgorzaty Wolskiej.

„Z kuchni”, okładka, Muzeum Narodowe w Szczecinie (źródło: materiały prasowe)

„Z kuchni”, okładka, Muzeum Narodowe w Szczecinie (źródło: materiały prasowe)

Publikacja gromadzi szkice, które stanowią pokłosie warsztatów autobiograficznych prowadzonych przez doktorantów i pracowników Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach spotkań w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tom składa się z pięciu części: Wykładów, Konspektów, Interpretacji, Antologii, Kuchni. Zawarte w publikacji studia, refleksje specjalistów nad tekstami autobiograficznymi oraz dorobek słuchaczek i słuchaczy Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prezentują rolę autobiografizmu w konstruowaniu tożsamości. Dopełnieniem tomu są przepisy kulinarne przygotowane przez słuchaczki uniwersytetu trzeciego wieku oraz reprodukcje dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Muzeum dziś to miejsce, w którym ukazywana jest nie tylko historia sztuki (kultury), lecz także – przeciw-historia. W związku z tym stanowi przestrzeń dającą szansę wypowiedzenia się osobom niemającym dotychczas takiej możliwości. Dowartościowane zostaje bowiem doświadczenie, do którego można się zbliżyć poprzez sztukę, ale też między innymi – poprzez codzienną praktykę piśmienną. Inicjatywa, której efektem jest niniejszy tom, stanowi połączenie tych dwóch płaszczyzn – doświadczenia sztuki i codzienności – które spotykają się właśnie w kuchni. Miejscu, w którym tworzone i pokazywane są dzieła kulinarne (stanowiące również formę obrazowania kultury) oraz prowadzone są najważniejsze, ponieważ najbliższe doświadczeniu, rozmowy. W zgodzie z takim rozumieniem muzeum można określić kuchnią, do której zostali zaproszeni uczestnicy i organizatorzy warsztatów autobiograficznych na uniwersytecie trzeciego wieku.

Z kuchni
Redakcja:  Jerzy Madejski, Urszula Bielas-Gołubowska, Beata Małgorzata Wolska
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dodaj komentarz