• 2013-12-12

Wiktor Dżochowski w Przemyślu

Od 11 grudnia do 6 stycznia w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu będzie wystawiana nigdy dotąd nieujawniana kolekcja obrazów Wiktora Dżochowskiego.

Wiktor Dżochowski, „Chatka” (źródło: materiały prasowe)

Wiktor Dżochowski, „Chatka” (źródło: materiały prasowe)

Dżochu, czyli Wiktor Dżochowski, to postać szczególna, od dziesięcioleci na trwałe wpisana w przemyski krajobraz. Kresowiak z urodzenia, przemyślanin z wyboru losu. Artysta, który w codziennym swoim bytowaniu wierny jest zasadzie jedności -że życie to sztuka, a sztuka to życie. Rzeźbiarz z wykształcenia, najpełniej realizujący się artystycznie w malarstwie. Spod jego pędzla wyłaniają się wyjątkowo subtelne, delikatne, bezpretensjonalne, emanujące ekspresją i lekkością obrazy. Tak bardzo kontrastujące z jego potężną sylwetką. Miał wiele wystaw, jego dzieła zobaczyć można zarówno w galeriach, muzeach, kościołach jak i prywatnych domach.

Podczas trwania wystawy będzie można nabyć prace artysty.

Wiktor Dżochowski/Dżochu, urodzony w 1944 roku w Delatynie na dawnych polskich Kresach Wschodnich. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Po studiach zamieszkał w Przemyślu. Uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę, sztukę sakralną.

Wiktor Dżochowski – kolekcja prywatna
Od 11 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Dodaj komentarz