• 2013-12-12

Teka Lubelska – o dziedzictwie niematerialnym regionu

Collegium Artium i Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie zapraszają na prezentację Teki Lubelskiej, nowej serii o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny, które odbędzie się 12 grudnia o godz. 17.00.

„Teka Lubelska” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Teka Lubelska” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Tece Lubelskiej (ze wstępu redaktorów):

Wśród wielu publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu tylko nieliczne mają charakter regionalny. Odczuwalną lukę wypełniają częściowo wydawnictwa dokumentujące działania konserwatorskie, które ograniczają się jednak do historii sztuki oraz archeologii. Niewiele pisze się natomiast o dziedzictwie niematerialnym, przejawiającym się zarówno w literaturze, muzyce czy religii, jak i poprzez recepcję zjawisk kulturowych, prowadzącą nieraz do twórczych interakcji. Badania nad tą sferą są niezwykle trudne i nie zaowocowały dotąd na polskim gruncie znaczącym dorobkiem. Za jedno z najważniejszych zadań Teki Lubelskiej przyjmujemy ich inspirowanie. Zamierzamy w tym celu publikować prace analizujące kulturę Lubelszczyzny z perspektywy rożnych nauk humanistycznych. Liczymy, że nowa seria znajdzie szerokie grono czytelników dostrzegających potrzebę autentycznie interdyscyplinarnych badań. Praca nad zbiorową pamięcią wymaga nieustannego reinterpretowania historii.

Piotr Krasny, Jacek Maj

W pierwszym tomie znalazła się m.in. opowieść o lubelskich latach Hanny Malewskiej – jednej z najważniejszych polskich pisarek XX wieku, korespondencyjny dialog Zbigniewa Herberta z arcybiskupem Józefem Życińskim oraz materiały o profesor Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak (1953–2012) – wybitnej historyczce i krytyczce sztuki.

Drugi tom tworzą nieznane zdjęcia Lubelszczyzny wykonane podczas etnograficznych objazdów inwentaryzacyjnych profesora Romana Reinfussa w latach 50. i 60. XX wieku.

Teka Lubelska – prezentacja
12 grudnia 2013 roku, godz. 17.00
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz