• 2013-12-10

Prawo do miasta – prawo do współdecydowania

12 grudnia o godz. 18.00 lubelskie Warsztaty Kultury zapraszają na spotkanie wokół publikacji poświęconych kwestiom demokracji miejskiej, partycypacji w planowaniu przestrzennym oraz społecznym i kulturowym fenomenom miejskości.

„Anty-bezradnik miejski: prawo do miasta w działaniu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Anty-bezradnik miejski: prawo do miasta w działaniu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ciągu ostatnich kilku lat temat miasta jako wspólnoty i idea partycypacyjnego kształtowania jego przestrzeni przeżywają prawdziwy renesans. W wielu miastach Polski uaktywniły się oddolne środowiska, które podjęły na ten temat dialog z lokalną administracją. Mieszkańcy postrzegający przestrzeń miejską jako wspólne dobro podlegające szczególnej trosce coraz skuteczniej korzystają z narzędzi demokracji, próbując włączyć się w procesy decyzyjne. Ta sytuacja rodzi wiele wyzwań, pytań i wątpliwości. Właśnie o nich chcieliby porozmawiać organizatorzy spotkania.

Anty-bezradnik miejski: prawo do miasta w działaniu – książka autorstwa Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego – to zestaw narzędzi intelektualnych oraz formalno-prawnych – które umożliwiają mieszkańcom upominanie się o swoje prawo do miasta. Napisany przez społeczników z ponad sześcioletnim doświadczeniem, stanowi odpowiedź na powszechnie panującą bezradność w obliczu dominującego w Polsce chaosu urbanistycznego. Jest to opis mechaniki gry o miasto oraz możliwości włączenia się w nią przez mieszkańców. Pierwsza część książki przedstawia szereg pojęć, które mogą być pomocne w zrozumieniu działania współczesnych polskich miast; pokazuje logikę, która kryje się za pozornym bezładem polskiej przestrzeni. Druga część przedstawia szereg najistotniejszych problemów przestrzennych, a następnie opisuje dynamikę przeradzania się tych problemów w konflikty społeczne. Ostatnia część porządkuje i wyjaśnia istniejące regulacje prawne, które umożliwiają mieszkańcom uczestnictwo w dwóch najważniejszych ścieżkach kształtowania przestrzeni we współczesnej Polsce: w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem tak zwanych warunków zabudowy.

Kultura Enter. Koncepty miejskie to antologia artykułów o tematyce miejskiej, ale zarazem – prezentacja sposobów rozumienia, opowiadania, używania miasta; szkic mapy pojęciowej za pomocą której można przyłapać jego fenomen. Spośród kilkudziesięciu tekstów miejskich, które ukazały się w magazynie kulturaenter.pl w latach 2008-2012, redaktorzy wybrali zawiera dziewiętnaście artykułów, pogrupowanych wokół tematów/tagów: Dzieciństwo, Edukacja, Konflikt, Ludzie, Stolica, Utopia, Zmysły.

O uczestnikach dyskusji:

  • Lech Mergler – z wykształcenia inżynier elektronik, z zawodu wydawca, redaktor i publicysta, z zamiłowania – działacz społeczny. Twórca i redaktor naczelny m.in. miesięcznika Kurier Czytelniczy (1994–2001), publikował w wielu czasopismach i w kilku książkach naukowych i popularnonaukowych. Jeden z założycieli ruchu i Stowarzyszenia My-Poznaniacy, współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich, pomysłodawca i koordynator projektu Anty-Bezradnik miejski. Wcześniej opracował i wdrożył w Poznaniu projekt Biuro Demokracji Uczestniczącej. Członek zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawo do Miasta.
  • Hubert Trammer – architekt, nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Członek jury konkursów architektonicznych oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie czy Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin. Wiceprezes Oddziału Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Współpracuje między innymi z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA, Fundacją Twórców Architektury, miesięcznikiem Architektura-murator, dwumiesięcznikiem A10 – New European Architecture, Stowarzyszeniem Ochocianie, European Assembly of Students of Architecture EASA, Galerią Sztuki Współczesnej Wozownia w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Warsztatami Kultury w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego Odblokuj, Fundacją Centrum Architektury, Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Ośrodkiem Kultury Ochoty, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, Wydziałem Architektury ETH w Zurychu, Instytutem Mediów, Architektury i Wzornictwa Strelka w Moskwie.
  • Grzegorz Kondrasiuk – redaktor naczelny magazynu Kultura Enter; wykładowca UMCS, krytyk teatralny, bloger, dramaturg. W latach 2009–2011 pracował w zespole Lublin ESK 2016, m.in. jako redaktor obu aplikacji konkursowych Lublina. Uczestnik lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni. Redaktor kilkunastu publikacji, m.in.: Po co nam centra kultury?, Lublin Facing East, Kultura Enter. Koncepty miejskie, Jan Świdziński – Konteksty, Ukrainski zriz – Ukraiński przekrój: sztuka współczesna UkrainyPrawo do miasta – to prawo do współdecydowania.
  • Jan Kamiński (prowadzenie) – architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, organizator konsultacji społecznych odnowy lubelskich terenów zieleni. Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin. W ramach Rady i Forum Kultury Przestrzeni pracuje na rzecz rozwoju partycypacji społecznej i jakości przestrzeni w Lublinie.

Prawo do miasta – prawo do współdecydowania
12 grudnia 2013 r r., godz. 18.00
Warsztaty Kultury
Lublin

Dodaj komentarz