Ilona Cichoszewska i Edyta Prusik – indywidualizm i realizm

Od 5 grudnia w olsztyńskiej Galerii Fotografii i Videoartu w Klubokawiarni Filmowej Awangarda bis można oglądać wystawę fotografii Ilony Cichoszewskiej i Edyty Prusik.

Edyta Prusik, „Szaro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Edyta Prusik, „Szaro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obie artystki są absolwentkami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cykl fotograficzny Ilony Cichoszewskiej Zakochani znalazł się w 2013 roku wśród najlepszych dyplomów artystycznych absolwentów Wydziału Sztuki UWM, a Edyta Prusik za cykl prac Szaro otrzymała Nagrodę Dziekana za wybitne dzieło dyplomowe.

Cykl prac Ilony Cichoszewskiej Zakochani jest metaforycznym obrazem wzajemnych relacji i związku dwojga ludzi. Ukazuje odrębność dwóch światów, osobowości, potrzeb i pragnień, raz po raz zderzających się ze sobą w próbach odnalezienia harmonii. Poszukiwanie jedności i szczęścia w połączeniu z dążeniem do zachowania indywidualizmu i osiągnięcia samoświadomości nie jest procesem łatwym i nigdy nie gwarantuje powodzenia.

Historia zakochanych przedstawiona na zdjęciach ukazuje dramatyczną ekspresję emocji i tajemnicę ludzkiej samotności, którą wciąż na próżno staramy się przezwyciężać. Postacie przenikają się nawzajem w ruchu przypominającym taniec . Zmieniają się wzajemne układy, chwilami postacie stapiają się w pozornej jedności, by później stanąć znowu w opozycji. Przyciągają się i odpychają, zbliżają się, tworząc pozorną jedność, to znów odchodzą, pozostają odrębni, samotni, zamknięci.

Cykl prac Edyty Prusik Szaro składa się z pięciu prac fotograficznych, będących formą wizualizacji graficznych. Jest to sztucznie wykreowana surrealistyczna, arealna rzeczywistość, której bezpośrednią inspirację stanowi równie surrealistyczny, współczesny świat. W zmanipulowanej przestrzeni pojawiły się postaci ludzkie, będące sztucznymi tworami, obiektami stworzonymi w programie komputerowym. Zestawiono je z postaciami realnymi, przedstawionymi na kolorowych fotografiach, wkomponowanych w przestrzeń obrazu. Zabieg ten pozwolił osiągnąć wrażenie balansowania na granicy świata realnego i wyobraźni. Zestawienie szarości z kolorem, autentyczności ze sztucznością, prawdy z fikcją prowokuje do pytania – co w dzisiejszym świecie jest naturalne, co sztuczne, co jest rzeczywistością, a co tylko pozorem?

Autorka ukazuje człowieka uprzedmiotowionego, sprowadzonego do postaci bezosobowej, jako marionetkę bezmyślnie podporządkowaną prawom ogółu i wymaganiom otępiającego systemu. Szara monotonia bezrefleksyjnych mas, którą tworzą ludzie-obiekty, została skonfrontowana z indywidualizmem świadomej jednostki. Artystka stawia pytanie – czy odważne podążanie własną, niezależną, prawdziwą drogą może prowadzić do jej realizacji? Czy w dzisiejszej, zmanipulowanej rzeczywistości istnieje jeszcze prawo do wolności?

Ilona Cichoszewska urodzona w 1989 roku w Szczytnie. W roku 2011 otrzymała tytuł licencjata na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UWM w Olsztynie. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra sztuki na tym samym kierunku. Dyplom artystyczny, za który przyznano jej wyróżnienie, uzyskała w pracowni fotografii prof. Janusza Połoma. Brała udział w wielu zbiorowych wystawach studentów Wydziału Sztuki, m.in. w wystawie pracowni malarstwa w Bibliotece Głównej w Olsztynie, pracowni Intermediów na Wydziale Humanistycznym w Olsztynie oraz w wystawie Mistrz i Uczeń w Galerii Zamek w Reszlu.

Edyta Prusik urodzona w 1985 roku w Olsztynie. Absolwentka kierunku Pedagogiki, dyplom licencjata zrealizowała w 2010 roku. W 2010 r. zdobyła również uprawnienia architekta wnętrz. Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie. Dyplom w pracowni fotografii prof. Janusza Połoma obroniła w 2013 roku. Zajmuje się architekturą wnętrz, fotografią, grafiką komputerową.

Organizatorzy:  Instytut Sztuk Pięknych UWM i Pracownia Fotografii prof. Janusza Połoma

Ilona Cichoszewska, Edyta Prusik – wystawa fotografii
Wernisaż: 5 grudnia 2013 roku, godz. 18.00
Galeria Fotografii i Videoartu w Klubokawiarni Filmowej Awangarda bis
ul. Staromiejska 13
Olsztyn

Dodaj komentarz