• 2013-12-07

Barbora Klímová z próbą połączenia w Kronice

13 grudnia w CSW Kronika w Bytomiu w ramach Projektu Metropolis Barbora Klímová poprowadzi spotkanie pt. Próba połączenia.

Barbora Klímová, „Próba połączenia / An Attempt to Connect”, spotkanie w CSW Kronika w Bytomiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Barbora Klímová, „Próba połączenia / An Attempt to Connect”, spotkanie w CSW Kronika w Bytomiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

CSW Kronika zaprasza na wykład czeskiej artystki Barbory Klímovej, podczas którego podejmie ona próbę nawiązania relacji z twórcami i kulturą lat 70. i 80. w Czechosłowacji. Podczas spotkania artystka zaprezentuje autorską publikację Mutually. Artists and communities in Moravia in the 1970s-80s.

Barbora Klímová w swych badaniach, korzystając z dziedzictwa globalnego konceptualizmu, analizuje artystyczny fenomen środowiska morawskiego w świetle wydarzeń społecznych w latach 70. i 80. W sferze kontrolowanej przez państwo polityki kulturalnej, czechosłowaccy artyści-wolnomyśliciele działali na obrzeżach społeczeństwa. Tworzyli różnorodne strefy alternatywne, a także alternatywne instytucje.

Wybrane, specyficzne morawskie enklawy są tutaj porównywane z podobnymi w Czechach i na Słowacji. Artystka wspomina również o sytuacjach w innych krajach Europy Wschodniej, które w podobny sposób znalazły się pod presją dyktatury politycznej. Szczególną uwagę zwraca na scenę polską, badaną również w ramach pobytu w bytomskiej Kronice.

Selekcja materiału została poparta przez współczesny dialog artystki i jej współpracę z artystami tej generacji. Jest ona z nimi powiązana nie tylko przez wspólne korzenie morawskie, ale również relację zdefiniowaną przez nią jako: uczeń-nauczyciel. Wielu z nich wykładało bowiem na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie, gdzie studiowała Klímová. Jej wybór jest również reakcją na istniejącą interpretację historii sztuki drugiej połowy 20 wieku, w której większości artystów i zjawisk przez nią badanych, poza kilkoma wyjątkami, poświęcono dotąd niewiele uwagi.

Barbora Klímová skupiła się na archiwach artystów i działaniach uczestników happeningów, na problemie manifestacji i komunikacji w sztuce. Nie zatrzymała się na jasno określonych mediach, z góry zdefiniowanych wartościach czy władzach, ale skorzystała z doświadczeń własnej pracy w celu podkreślenia kwestii granic i wartości sztuki. Bazując na archiwaliach, łączy je z opisami długotrwałej współpracy i dialogu z artystami. Od 2006 r. projekt artystki przyjmuje różne formy, prezentacje, happeningi. Oprócz odmiennych stanowisk i podejść różnych pokoleń artystów, ujawnia również ich postawy wobec własnej przeszłości.

Barbora Klímová – (1977) zajmuje się eksperymentalnym badaniem aspektów historii kultury w Czechach. Uczestniczka międzynarodowego programu Tranzitdisplay, wspierającego komunikację i refleksję na temat lokalnej sztuki współczesnej. Stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Jej prace są stale prezentowane na wystawach w Czechach i za granicą. Wydała kilka autorskich książek. Od 2011 roku wykłada na Wydział Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie.

Projekt powstał w ramach organizowanego wspólnie przez Fundację Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie w Katowicach programu Projekt Metropolis.

Barbora Klímová, Próba połączenia
Wykład odbędzie się 13 grudnia 2013 roku o godzinie 19.00
CSW Kronika w Bytomiu

Dodaj komentarz