• 2013-12-06

Dizajn_Wawa: Koegzystencja. Dyskusja

9 grudnia o godz. 18.30 w pustostanie po Barze Mlecznym Kruczek w Warszawie odbędzie się dyskusja, której punktem wyjścia będzie wystawa powstała w ramach projektu Dizajn_Wawa: Koegzystencja.

Dizajn_Wawa: Koegzystencja, fot. Bęc Zmiana (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dizajn_Wawa: Koegzystencja, fot. Bęc Zmiana (źródło: materiały prasowe organizatora)

Punktem wyjścia dyskusji będzie wystawa, która powstała w ramach projektu Dizajn_Wawa: Koegzystencja.

W Warszawie, podobnie jak w innych miastach, od jakiegoś czasu można zauważyć niekorzystne dla mieszkańców efekty działania niewidzialnej ręki rynku. Pod jej wpływem z wielu ulic Śródmieścia, ale też innych dzielnic, znikają podstawowe funkcje użyteczności publicznej, takie jak niewielkie sklepy spożywcze, niedrogie jadłodajnie, punkty usługowe. W ich miejsce pojawiają się oddziały banków, ekskluzywne restauracje lub miejsca oferujące bardzo drogie towary osiągalne jedynie dla niewielkiej grupy mieszkańców.

Tymczasem przyjazne mieszkańcom miasto powinno umieć zadbać o wszystkie grupy społeczne i zapewnić różnorodne funkcje. Zrównoważony rozwój miasta to nie tylko dobra komunikacja, dostęp do mieszkań czy działania na rzecz ochrony środowiska, ale także kwestia budowania relacji społecznych, zapobieganie potencjalnym deficytom i konfliktom.

Przestrzeń koegzystencji jest neutralna – nie jest ani edukacyjna, ani rehabilitacyjna. Wszystkim bez wyjątku oferuje podobne możliwości odnosi się bowiem do podstawowych potrzeb wspólnych wszystkim ludziom, bez względu na ich sytuację materialną, pochodzenie, zdolności, jednostkowe wybory życiowe.

Nie chodzi więc o to, żeby wobec grupy zdefiniowanej jako mniej sprawna, mniej samodzielna, czy z jakiegoś powodu wykluczona, stosować dobrą przemoc poprzez projektowanie dla niej protez włączających ją w naszym-zdaniem-najlepszy-świat, ale żeby rozmawiać o przestrzeniach, w których wszyscy się spotykają, współistnieją na równych prawach, a następnie się rozchodzą każdy w swoją stronę, do swoich spraw, swojego stylu życia

Dizajn_Wawa to cykliczny projekt prezentujący najciekawsze zagadnienia w warszawskim dizajnie realizowany przez Fundację Bęc Zmiana od 2009 roku. Osią projektu jest projektowanie zrównoważone, dizajn umożliwiający tworzenie różnorodnej, przyjaznej, nie wykluczającej substancji miejskiej.

Skład: Maciej Gdula (Krytyka Polityczna), Ewa Zielińska (Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa).
Prowadzenie: Arek Gruszczyński

Dizajn_Wawa: Koegzystencja. Dyskusja
9 grudnia 2013 r., godz. 18.30
Pustostan po Barze Mlecznym Kruczek
Warszawa

Dodaj komentarz