• 2013-12-05

Wspólne miasto – wystawa powarsztatowa

Od 6 do 8 grudnia w siedzibie warszawskiego SARP potrwa wystawa Wspólne miasto prezentująca projekty powstałe podczas warsztatów architektonicznych o przestrzeni miejskiej.

Wspólne miasto – wystawa powarsztatowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wspólne miasto – wystawa powarsztatowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty prowadzili architekci i teoretycy architektury, których projekty i teorie charakteryzują się nowatorskim oraz świadomym podejściem do zagadnień architektonicznych i urbanistycznych. Podczas warsztatów prowadzący przedstawili różne tendencje związane z projektowaniem miasta, a uczestnicy rozwijali umiejętności, wiedzę i kreatywność poprzez interakcję z zaproszonymi specjalistami i innymi uczestnikami.

Brak wiedzy dotyczącej przestrzeni miejskiej, w której na co dzień żyjemy, a także brak platformy do wymiany poglądów i propozycji związanych z miastem – to problemy, które zaowocowały zaproszeniem mieszkańców do współtworzenia miasta oraz do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w ramach warsztatów Wspólne Miasto.

Spotkania te miały na celu poszerzanie wiedzy i edukacji mieszkańców z zakresu architektury i urbanistyki, promowanie rozwiązań służących demokratyzacji procesu podejmowania decyzji dotyczących projektowania miast, jak również kształtowanie świadomości mieszkańców i zaangażowanie ich we wspólne planowanie przestrzeni miejskiej, rozwijanie w nich umiejętności zespołowego działania, pobudzanie ich kreatywności oraz doskonalenie umiejętności manualnych.

Rezultat przeprowadzonych warsztatów to zbiór projektów dla miasta wypracowanych przez uczestników wspólnie z architektami. Katalog propozycji jednocześnie stanowi interesującą dokumentację współpracy mieszkańców miast ze specjalistami z dziedziny architektury.

Warsztaty prowadzili:

  • Małgorzata Kuciewicz i Sebastian Bałut
  • Kaja Dziarmakowska i Monika Wróbel
  • Marta Frejda i Michał Gratkowski
  • Jan Strumiłło
  • Łukasz Wojciechowski i Natalia Rowińska

Warsztaty towarzyszą projektowi Dom Kereta.

Wspólne miasto – wystawa powarsztatowa
6-8 grudnia 2013 r.
SARP, Oddział Warszawski, ul. Foksal 2
Warszawa

Dodaj komentarz