• 2013-11-30

Fragile na żywo: przekład

3 grudnia w Czułym Barbarzyńcy w Krakowie odbędzie się spotkanie z Magdą Heydel i Piotrem de Bończą Bukowskim promujące nowy numer pisma kulturalnego Fragile dotyczący przekładu.

„Fragile na żywo: przekład” (źródło: materiały prasowe)

„Fragile na żywo: przekład” (źródło: materiały prasowe)

Gośćmi będą wybitni tłumacze i znawcy przekładoznawstwa: Magda Heydel i Piotr de Bończa Bukowski – autorzy artykułów opublikowanych we Fragile. Przekład oraz antologii Współczesne teorie przekładu. Opowiedzą o zagadnieniach związanych z teorią i praktyką przekładu oraz o swojej najnowszej książce Polska myśl przekładoznawcza, która wkrótce będzie miała swoją premierę w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie poprowadzą: Zofia Ziemann i Gabriel Borowski.

W czasie spotkania będzie można nabyć aktualne i archiwalne numery „Fragile” po promocyjnej cenie.

Magda Heydel – pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2003), Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza (2013). Redaktor naczelna czasopisma naukowego Przekładaniec. Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada i Seamusa Heaneya

Piotr de Bończa Bukowski – literaturoznawca, przekładoznawca i tłumacz. Zajmuje się komparatystyką literacką i teorią przekładu. Pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UJ, w ramach którego rozwija specjalność skandynawistyczną. Autor monografii i studiów literaturoznawczych, a także licznych prac z zakresu teorii przekładu. Był współredaktorem wydawanej w Krakowie pod patronatem Karla Dedeciusa serii Pisarze Języka Niemieckiego.

Organizatorzy: Pismo kulturalne Fragile, Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury

Koordynatorka spotkania: Aleksandra Byrska

Fragile. Przekład – spotkanie z Magdą Heydel i Piotrem de Bończą Bukowskim
3 grudnia 2013, godz. 19.00
Czuły Barbarzyńca w Krakowie

Dodaj komentarz