• 2013-11-29

Zachęta o migracjach artystycznych i zimnej wojnie

Od 30 listopada w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna.

Andrzej Wróblewski, „Oglądamy występ zespołu radzieckiego”, 1951, tusz, papier, dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego(źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Wróblewski, „Oglądamy występ zespołu radzieckiego”, 1951, tusz, papier, dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego(źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje dynamiczną mapę świata sztuki po drugiej wojnie światowej — w świetle europejskich i pozaeuropejskich podróży artystycznych polskich twórców i krytyków sztuki. Zaznaczone są na niej punkty i wektory owych wypraw, ale także to, w jaki sposób — pomimo żelaznej kurtyny i polityki izolacji — dokonywała się wówczas wymiana wiedzy i przepływ inspiracji.

Wspomniane w podtytule migracje dotyczą nie tylko samych artystów, ich oficjalnych i półoficjalnych podróży, lecz obejmują również fenomen podróżujących dzieł i wędrujących idei. Czasową klamrę przywołanych na wystawie zjawisk i wydarzeń wyznaczają umownie przyjęte daty: rok 1947 (moment intensywnej wymiany kulturalnej, głównie z Francją, w ramach programu stypendialnego ) i 1959 (apogeum ekspansji polskiego odwilżowego modernizmu na Zachodzie).

Kontekst dla przywołanych historii stanowi zmieniająca się mapa polityczna świata po katastrofie, stojącego w obliczu konfliktu nuklearnego, pomiędzy jedną wojną a groźbą kolejnej. O dynamice tych zmian decyduje zimnowojenna rywalizacja o strefy wpływów w Europie i na Dalekim i Bliskim Wschodzie. Mamy do czynienia, z jednej strony, z rozpadem dotychczasowego systemu kolonialnego, z drugiej zaś — z umacnianiem pozycji Związku Radzieckiego i stalinowską polityką kolonizacji zarówno wobec radzieckich republik, jak i krajów satelickich, znajdujących się w orbicie wpływów Moskwy.

Artyści: Roman Artymowski, Walerian Borowczyk, Tytus Dzieduszycki, Oskar Hansen, Maria Jarema, Jerzy Malina, Ewa Kantor, Tadeusz Kantor, Aleksander Kobzdej, Jerzy Kujawski, Lech Kunka, Jan Lenica, Mieczysław Porębski, Jerzy Sołtan, Ryszard Stanisławski, Andrzej Strumiłło, Bogusław Szwacz, Andrzej Wróblewski oraz Anna Molska, Janek Simon

Kurator: Joanna Kordjak-Piotrowska
Współpraca kuratorska: Janek Simon
Konsultacja merytoryczna: Józef Chrobak, Piotr Majewski
Współpraca: Katarzyna Kołodziej
Projekt ekspozycji: Paulina Tyro-Niezgoda

Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna
Wernisaż: 29 listopada 2013 roku
Wystawę można oglądać od 30 listopada 2013 roku do 9 lutego 2014 roku
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Dodaj komentarz