Muzeum Narodowe w Gdańsku – Nowe Otwarcie najnowszych nabytków

7 grudnia odbędzie się wernisaż prezentacji najnowszych nabytków do kolekcji Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku pt. Nowe Otwarcie.

Wystawa „Nowe Otwarcie”, zestawienie nabytków, Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Nowe Otwarcie”, zestawienie nabytków, Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest efektem prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku programu uaktualnienia kolekcji o sztukę nurtu krytycznego z trzech minionych dekad. Wśród zakupionych dzieł, wybranych artystek i artystów polskich, większość stanowią fotografie i instalacje, ale także prace wideo, rzeźba, tkanina i malarstwo. Ich wybór jest celowym uzupełnieniem posiadanych zbiorów o tematykę dotąd nieobecną lub w sposób znikomy reprezentowaną. Prezentowane na ekspozycji prace są świadectwem społecznych, obyczajowych i politycznych zmian transformacyjnych, dokonujących się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce, stąd ich szczególne znaczenie dla publicznych zbiorów sztuki Gdańska. Choć artyści z którymi instytucja współpracuje przy realizacji wystaw chętnie obdarowują swymi realizacjami naszą kolekcję ( Marta Deskur, Natalia LL, Jacqueline Livingston, Grzegorz Rogala, Barbara Yoshida i inni), to na wystawie prezentujemy wyłącznie prace pozyskane w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej.

Autorki i autorzy nowych dzieł w kolekcji to przełomowi dla najnowszej historii sztuki w Polsce twórcy. Wolnomyśliciele i niezależni w poglądach obserwatorzy zmieniającego się świata, których dzieła wyprzedzają często obszary zainteresowań debaty społecznej. Podejmowanie tematów takich jak inność, opór wobec systemów politycznych i religijnych, stosowanie krytycznej postawy wobec konsumpcjonizmu czy pogłębiona analiza ról społecznych kobiety i mężczyzny, powodowały w latach ostatnich zarzuty wobec twórczyń i twórców. Jednak w perspektywie zmieniły wiele i otworzyły drogę do przedefiniowania tego co publiczne i prywatne w wymiarze pojedynczego człowieka jak i całego społeczeństwa.

Nowe prace w kolekcji to tworzone przez silne osobowości artystyczne dzieła, często autotematyczne, podejmujące temat profetyczności sztuki w tym artysty jako kreatora (Józef Robakowski), wizjonera (Grzegorz Klaman, Natalia LL), negocjatora tożsamości innych (Alicja Żebrowska) i uwikłanego w procesy zależności obywatela (Dorota Nieznalska). Obok dzieł odwołujących się do zbiorowej (Zbigniew Libera, Zofia Kulik) i indywidualnej pamięci ludzkiej (Katarzyna Józefowicz), znajdziemy temat refleksji nad obecnością (Bogna Burska) i odpowiedzialnością (Katarzyna Kozyra) artystów wobec innych ludzi i istot żywych w społeczeństwie. Ciekawą formą odznaczają się w kolekcji prace badające możliwości kreacyjne medium filmowego (Wojciech Zamiara, Dominik Lejman) i takie, które egzystencję codzienną zapisują w sposób zmysłowy i nietypowy (Hanna Nowicka).

Prezentacja wszystkich prac razem nie buduje określonej jednej narracji, raczej jest próbą skierowania zainteresowania publiczności na aktualne tematy sztuki współczesnej. Jako wprowadzenie stanowi także zapowiedź zmian w ekspozycji stałej oddziału sztuki nowoczesnej jakie planowane są w 2015 roku. Do podjęcia nowej formuły wystawy niezbędne są jednak coroczne zakupy najnowszych i korespondujących z posiadanym zbiorem dzieł sztuki współczesnej artystów międzynarodowych.

Lista prac prezentowanych na wystawie:

 • Bogna Burska, Arachne, instalacja, 25 fotografii barwnych, film wideo, 2003
 • Katarzyna Józefowicz, Untitled (Posłowie), instalacja, tkanina technika własna, 2009
 • Grzegorz Klaman, Bez tytułu, fotomontaż cyfrowy w lightboxie, barwny, 2010
 • Katarzyna Kozyra, Piramida Zwierząt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, fotografia czarno-biała, 1993.
 • Zofia Kulik, Ja, maki i żart (z cyklu Mandale), fotografia czarno biała, złożona z wielokrotnie naświetlanych odbitek, 1992.
 • Zbigniew Libera, Robotnicy (z serii Pozytywy), c-print barwny, 2002/2004.
 • Natalia LL, Tęcza- Europa, dyptyk fotograficzny, c-printy barwne, film wideo, 2007.
 • Dominik Lejman, Zabliscy/Far to close, instalacja: akryl na płótnie, projekcja wideo, rok: 2010
 • Dorota Nieznalska, Królowa Polski, instalacja, rzeźba z brązu na poduszce, bursztyn, włosy, 2008
 • Hanna Nowicka, Kolumna Kurzu, obiekt, pleksiglasowa kolumna, kurz, 1988/1993
 • Józef Robakowski, Sztuka to potęga, 2 fotografie czarno-białe, c-print, 1985/2012.
 • Wojciech Zamiara, Ile można mieć?, film wideo, 2000
 • Alicja Żebrowska, Kiedy Inny Staje się Swoim, 3 barwne diapozytywy wielkoformatowe, film wideo, 1998/2002- 2012

Kuratorki projektu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Współpraca: Mariola Balińska, Agnieszka Gawędzka, Maria Szymańska-Korejwo

Nowe Otwarcie
Wernisaż: 7 grudnia 2013 roku, godz. 16.00
Wystawa potrwa do 2 grudnia 2014 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej i Dział Fotografii

Dodaj komentarz