• 2013-11-26

Kultura jest na peryferiach

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na nowy cykl otwartych warsztatów Kursy Kultury i spotkań Kultura jest gdzie indziej, realizowanych w ramach Inkubatora Kultury.

„Małe miejscowości – duża kultura” (źródło: materiały prasowe)

„Małe miejscowości – duża kultura” (źródło: materiały prasowe)

Kursy Kultury – otwarte Warsztaty Inkubatora Kultury – to branżowe szkolenia z obszaru kultury skierowane do osób związanych z sektorem kultury. Na każdy z warsztatów prowadzona będzie odrębna rekrutacja.

Podczas spotkań Kultura jest gdzie indziej prezentowane będą zagadnienia dotyczące jak najszerszego spektrum działań kulturalnych. Spotkania dostarczać będą inspiracji, przyczyniając się do nawiązywania przez środowiska lubelskie kontaktów z interesującymi partnerami z Polski i świata.

Cykl spotkań zainauguruje 29 listopada dyskusja na temat ciekawych zjawisk kulturalnych realizowanych poza głównymi ośrodkami. Podczas spotkania Małe miejscowości – duża kultura o swoich ośrodkach, metodach pracy i filozofii działania opowiedzą przedstawiciele Domu Kultury Inspiro z podkrakowskiej wsi Podłęże oraz pracowni Orange z Czerniejowa.

Zaproszeni goście udowodnią, że projekty kulturalne realizowane na wsi mogą stanowić realną konkurencję dla najważniejszych centrów kultury i sztuki w kraju.

Dom Kultury Inspiro

Dom Kultury Inspiro działa we wsi Podłęże (16 km od Krakowa). Powstał w październiku 2009 roku, gdy Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Inspiro wzięło pod opiekę zaniedbany i skostniały dom kultury w Podłężu, stając się pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, której powierzono pod zarząd gminny dom kultury.

W bogatej, nowoczesnej i innowacyjnej ofercie DK Inspiro można znaleźć zajęcia dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, rodzin. Inspiro bez kompleksów małej miejscowości realizuje swą misję, wprawiając w zakłopotanie większe, lepiej wyposażone i szczodrzej finansowane instytucje.

W 2011 roku Minister Edukacji Narodowej przyznał DK Inspiro tytuł Miejsca odkrywania talentów. Inspiro, realizując projekty m.in. Sztuka Puka oraz Mały Obywatel Świata współpracowało z Muzeum Narodowym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Biblioteką Narodową. Cotygodniowo DK Inspiro odwiedza blisko 400 osób, które przyjeżdżają nie tylko z Krakowa, Niepołomic czy Wieliczki, ale też innych okolicznych miast i miejscowości.

W dyskusji Inspiro reprezentować będą:

  • Beata Kwiecińska, menadżer i animator kultury. Od 2009 roku z powodzeniem prowadzi Dom Kultury Inspiro w Podłężu. Kreatywna, skuteczna organizatorka wydarzeń kulturalnych, koncertów, akcji społecznych. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów społecznych. Obdarzona serdeczną sympatią najmłodszych, oddana przyjaciółka dzieci.
  • Maciej Dąbrowski, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. Od 2009 roku również prowadzi Dom Kultury Inspiro w Podłężu. Pomysłodawca i koordynator projektów społecznych. Lubi grać, słuchać, czytać i rozmawiać. Jako Inspiromat opisuje świat za pomocą słów i dźwięków.

Od 2007 roku Beata i Maciej z wielką frajdą inspirują Inspiro. Śmieją się prawie cały czas, wymyślając niestworzone rzeczy, które możliwe stają się w Inspiro. Uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

Pracownia Orange w Czerniejowie

Pracownia Orange w Czerniejowie została otworzona 17 czerwca 2012 r. w ramach projektu Pracownie Orange finansowanego przez Fundację Orange. Od tamtej pory prowadzone są tam zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, których celem jest rozwijanie ich umiejętności, talentów oraz wiedzy na różne tematy.

Pracownia działa na terenie Gminy Jabłonna we wsi Czerniejów (ok. 13 km od Lublina). Do momentu jej pojawienia się w całej gminie nie było miejsca na spotkania mieszkańców, rozwijania ich pasji i zainteresowań. Teraz Pracowania stała się swoistym centrum kultury i animacji na tym terenie.

W Czerniejowie prowadzone są zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne, rajdy i gry terenowe oraz wydarzenia kulturalne. Zespól Pracowni inicjuje też w Czerniejowie ogólnopolskie programy, które poszerzają ofertę edukacyjną, np. Projektor – Wolontariat StudenckiPolska Cyfrowa Równych Szans oraz Równać Szanse.

Z pierwszej wakacyjnej oferty Pracowni skorzystało ponad 100 dzieci z terenu gminy – wspólnie bawiąc się i ucząc poprzez organizację ognisk, gier terenowych, zajęć manualnych, plastycznych, zawodów sportowych i rajdów rowerowych.

W Pracowni każdy może zrealizować też własny, autorski pomysł.

W dyskusji Pracownię Orange z Czerniejowa reprezentować będzie:

  • Magdalena Sałek – socjolog, trener i animator społeczny, od 8 lat związana z sektorem pozarządowym na Lubelszczyźnie, gdzie koordynuje pracą różnych zespołów projektowych. Od 2009 roku na stałe związana ze Stowarzyszeniem Wiosna. Obecnie w ramach projektu Szlachetna Paczka pełni rolę koordynatora wojewódzkiego w woj. lubelskim i mazowieckim. Dodatkowo współpracuje jako animator z domami kultury, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Od 2010 pełni funkcję Radnej Gminy Jabłonna. Z grupą bliskich jej osób animuje społeczność lokalną, uważając to za długą i krętą drogę pełną wyzwań, które przyjmują z wielką przyjemnością oraz poczuciem odpowiedzialności.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Krawiec z Radia Lublin.

W grudniu odbędzie się spotkanie z Robertem Blasko ze słowackiej Stanicy – pozarządowego alternatywnego Domu Kultury, ulokowanego w zrewitalizowanej stacji kolejowej Żylina-Záriečie. Podczas spotkania Kolej na kulturę poruszony zostanie temat alternatywnych miejsc tworzenia kultury oraz dawania drugiego życia postindustrialnym przestrzeniom fabrycznym, niewykorzystanym budynkom mieszkalnym, nieczynnym obiektom przemysłowym, stacjom i centrom handlowym.

Małe miejscowości – duża kultura
29 listopada 2013 roku, godz. 18.00
Warsztaty Kultury w Lublinie

Kolej na kulturę
17 grudnia 2013 roku, godz. 18.00
Warsztaty Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz