• 2013-11-26

Kto i dla kogo pisze historie?

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do udziału w dyskusji publicznej Kto i dla kogo pisze historie? Środkowi i Wschodni Europejczycy w dziejach Europy, która odbędzie się 28 listopada. Dyskusję otworzą wypowiedzi Normana Daviesa i Timothy’ego Snydera.

„Kto i dla kogo pisze historie? Środkowi i Wschodni Europejczycy w dziejach Europy” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Kto i dla kogo pisze historie? Środkowi i Wschodni Europejczycy w dziejach Europy” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Często powtarza się: przegrani nie piszą historii. Nie piszą też historii narody peryferyjne. Te banalne względy powodują, że do niedawna w spisywanych dziejach naszego kontynentu losy Europy Środkowej i Wschodniej – wyłączając oczywiście Rosję – były prawie nieobecne. Sytuacja zmienia sie w ostatnich dziesięcioleciach. Na pewno powody geopolityczne odgrywają tu pewną rolę. Można wymienić kluczowe momenty postępującej, choć niezbyt szybko, mentalnej integracji Europy. Należy jednak docenić wielką rolę paru wybitnych pisarzy na Zachodzie, którzy zainteresowali się Europą Środkową i Wschodnią i którzy podjęli próbę przedstawienia wizji Europy nie skoncentrowanej wyłącznie na jej zachodniej części. Tymi pisarzami, historykami byli i są przede wszystkim: Norman Davies, Timothy Garton Ash, Tony Judt i Timothy Snyder.

Norman Davies (ur. 1939) – historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej. Od 1971 jest wykładowcą, a od 1985 profesorem w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich. Wydał m.in. Boże igrzysko. Historia Polski (wydanie polskiej, 1987), Europa. Rozprawa historyka z historią (1998), Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego (z Rogerem Moorhousem, 2002), Powstanie ’44 (2004), Złote OgniwaPolska–Europa (2004), Oblężenie Wiednia. Spuścizna Sobieskiego (z Johnem Stoyem, 2009).

Timothy Snyder (ur. 1969) – historyk, profesor Yale University. Związany z Instytutem Nauk o Człowieku. Wydał m.in. Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999 (wydanie polskie 2006), Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę (2008), Nacjonalizm, marksizm i Europa Środkowa, Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (2011), Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem (2011), Rozważania o wieku XX (rozmowy z Tonym Judtem, 2013).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 27 listopada.

Kto i dla kogo pisze historie? Środkowi i Wschodni Europejczycy w dziejach Europy
28 listopada 2013 roku, godz. 11.00–13.00
Fundacja im. Stefana Batorego w Wraszawie

Dodaj komentarz