• 2013-11-25

Mariusz Drzewiński o Geometrii przestrzeni w Sandomierzu

Od 22 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu można oglądać wystawę malarstwa Mariusza Drzewińskiego pt. Geometria przestrzeni.

Mariusz Drzewiński, z cyklu „Obrazy w procesie”, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mariusz Drzewiński, z cyklu „Obrazy w procesie”, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawy mają wtedy sens, kiedy towarzyszy im refleksja i pewien rodzaj zadumy. Analizując swoją twórczość z perspektywy 30 lat doszedłem do wniosku, że nic nie wygląda tak samo jak mi się kiedyś wydawało. Czas spowodował, że niektóre poglądy na sztukę uległy przewartościowaniu, nabrały innych kontekstów i znaczeń. Mimo upływu lat pozostało pytanie: czym jest dla mnie malarstwo? (…)

Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens, znaleźć odpowiednią formę dla idei. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury. Malarstwo jest próbą nazwania i zwizualizowania czegoś, co wyczuwam intuicyjnie a co z czasem mi się objawia.

Pierwsze obrazy z cyklu Posadzki z Drohobycza odzwierciedlały aurę tego wszystkiego, co przeżyłem i czego doświadczyłem na Festiwalu Brunona Schulza. Po zachwycie nad pięknem, logiką i iluzją geometrycznych płaszczyzn ich rytmu i przestrzenności poczułem potrzebę znalezieniem do tego formy malarskiej. Istotą geometrii jest przestrzeń, wzajemne relacje brył, figur, linii i płaszczyzny wystarczy tylko dodać kolor i mamy OBRAZ. Teraz wiem, że była to podświadoma próba uporządkowania własnego życia związana z wiekiem i przychodzącą refleksją. To próba zharmonizowania tego, co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne, tego co materialne z tym co duchowe. (…).

Mariusz Drzewiński – fragment wstępu do katalogu, BWA Sandmierz, 2013

Mariusz Drzewiński – urodzony w 1959r. w Lublinie. 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. Mieczysława Hermana. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II prof. Jacka Wojciechowskiego na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Jest kierownikiem Pracowni Rysunku. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2009 roku pełni funkcję prodziekana ds. studenckich. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku. Swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych, brał udział w 85 wystawach zbiorowych i konkursach w Polsce, Kanadzie, Belgii, Australii i na Ukrainie.

Mariusz Drzewiński, Geometria przestrzeni
Wystawę można oglądać od 22 listopada do 15 grudnia 2013 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu

Dodaj komentarz