• 2013-11-23

Żydzi polscy według Tuwima

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na koncert Żydzi polscy według Tuwima, który odbędzie się 24 listopada w Warszawie.

„Żydzi polscy według Tuwma” (źródło: materiały prasowe)

„Żydzi polscy według Tuwma” (źródło: materiały prasowe)

Największa ma tragedia – to, że Żydem jestem, A ukochałem Arjów duszę chrystusową! – pisał w jednym z młodzieńczych tekstów.

Julian Tuwim urodził się w Łodzi w 1894 roku w zasymilowanej żydowskiej rodzinie, głęboko wrośniętej w polską kulturę. Nie odrzucał swoich żydowskich korzeni, ale miał z nimi kłopot.

Niekiedy zapuszczając się w meandry kabaretowej i poetyckiej twórczości, pozwalał sobie ten arcy-Żyd, jak potem sam się nazwał, na lekceważenie tradycyjnego żydowskiego świata. Na zakończenie Roku Tuwima organizatorzy pragną przypomnieć kilka tekstów wielkiego polskiego poety, który nieustannie borykał się ze swoją polską i żydowską tożsamością. Wydarzenie ma na celu popularyzację wiedzy o poecie, wpisując się jednocześnie w obchody Roku Tuwimowskiego.

W programie:

  • Czytanie Tuwima w wykonaniu Włodzimierza Pressa;
  • Kłopoty Tuwima z tożsamością – badacze o poecie;
  • e-Tuwim – koncert muzyki elektronicznej: Krzysztof Brzeziński – fortepian, brzmienia elektroniczne, saksofon; Patryk Ryszard Wagner – brzmienia elektroniczne, EWI, saksofon, klarnet;

Kędy nas zaniosło? Gdzieśmy się zgubili,
Światu ogromnemu obcy i niemili?
[…] Pan z pierwszego piętra wyrósł na poetę:
Serce swe, jak grosik, zawinie w gazetę –
I przez okno rzuci, żeby się rozbiło,
Żebyś je podeptał, żeby go nie było!
I pójdziemy potem każdy w swoją stronę
Na wędrówki nasze smutne i szalone.
Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani,
Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani.

Julian Tuwim, Żydek, 1924

Żydzi polscy według Tuwima
24 listopada 2013 roku, godz. 17.00
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Dodaj komentarz