• 2013-11-22

Tyritake – polska misja archeologiczna na Krymie

W dniach 27 i 28 listopada w siedzibie Muzeum Narodowego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Tyritake – Antique Site at Cimmerian Bosporus (Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim).

Widok obszaru kuchni późnorzymskiej z początku jej eksploracji w 2010 roku (źródło: materiały prasowe)

Widok obszaru kuchni późnorzymskiej z początku jej eksploracji w 2010 roku (źródło: materiały prasowe)

Tematem konferencji jest podsumowanie rezultatów wykopalisk prowadzonych na tym stanowisku od ponad stu lat ze szczególnym uwzględnieniem prac Polskiej Misji Archeologicznej Tyritake, prowadzącej badania na terenie antycznego miasta od 2008 roku. Międzynarodowe grono naukowców zajmujących się tematyką kolonii greckich położonych na północnym wybrzeżu Morza Czarnego przedstawi rezultaty badań prowadzonych nie tylko w Tyritake, lecz także na wybranych analogicznych stanowiskach nadczarnomorskich.

Polska Misja Archeologiczna Tyritake Muzeum Narodowego w Warszawie jest istotnym elementem międzynarodowego projektu badawczego Zabytki Bosporu Kimmeryjskiego prowadzonego od 20 lat przez MNW wraz z ukraińskimi i rosyjskimi instytucjami kultury i nauki. Tyritake była antyczną kolonią założoną w połowie VI w. p.n.e. na Krymie przez greckich kolonistów z Miletu. W ramach programu muzealnej współpracy polscy i ukraińscy badacze odkrywają i analizują nie tylko znaleziska z Tyritake, ale także pochodzące z innych stanowisk fascynujące zabytki starożytnego Królestwa Bosporańskiego z okresu VI w. p.n.e.–VII w. n.e.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Wystąpienia i dyskusje w językach angielskim i rosyjskim.

Polska Misja Archeologiczna Tyritake

Umowa podpisana 20 grudnia 2007 roku między MNW a Muzeum Kerczeńskim umożliwiła podjęcie pięcioletniej kampanii archeologicznej na terenie antycznego miasta Tyritake w ramach ukraińskiego programu Bosporańskie Miasto Tyritake, którego kierownikiem jest dr hab. Wiktor Nikołajewicz Zińko. W czerwcu 2012 roku podpisano z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy umowę umożliwiającą Muzeum Narodowemu w Warszawie kontynuowanie wykopalisk przez kolejnych 5 lat. Zaplanowano nie tylko prowadzenie prac wykopaliskowych, lecz także kompleksowe badania terytorium miasta pod kątem geologicznym, paleozoologicznym i paleobotanicznym, aby uzyskać pełny obraz warunków życia mieszkańców Tyritake w starożytności. Przewidziano także przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, które zmierzają do stworzenia parku archeologicznego i lokalnego muzeum poświęconego Tyritake. Jest to pierwszy tego rodzaju nowoczesny program umuzealnienia stanowiska archeologicznego na Ukrainie.

Muzeum Narodowe w Warszawie za pośrednictwem swojej pierwszej od 50 lat misji archeologicznej pod kierunkiem dr. Alfreda Twardeckiego, kuratora Galerii Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej, wspiera ten projekt, uczestnicząc zarówno w pracach wykopaliskowych, jak i konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych. Warto zaznaczyć, że większość najcenniejszych zbiorów sztuki klasycznej Ermitażu oraz muzeów moskiewskich pochodzi właśnie z okolic Kerczu (Królestwa Bosporańskiego).

Misja archeologiczna polskich badaczy nawiązuje do chlubnych tradycji poprzedniej ekspedycji archeologicznej MNW pracującej ponad 50 lat temu w Myrmekion (Kerczu) pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego. Obecnie stwarza możliwość pozyskania na wiele lat niezwykle cennych zabytków cywilizacji grecko-rzymskiej, a z czasem – utworzenia ważnego ośrodka badawczego zajmującego się problematyką starożytnego Królestwa Bosporańskiego oraz archeologią i historią północnych wybrzeży Morza Czarnego.

Tyritake – Antique Site at Cimmerian Bosporus (Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim)
27 i 28 listopada 2013 roku
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz