• 2013-11-21

Michał Misiak ze Strukturami dynamicznymi we Wrocławiu

Od 22 listopada w Galerii Sztuki Socato we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę prac Michała Misiaka pt. Struktury dynamiczne.

Michał Misiak, „Struktury dynamiczne”, plakat wystawy, Galeria Sztuki Socato we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Misiak, „Struktury dynamiczne”, plakat wystawy, Galeria Sztuki Socato we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

W najogólniejszym ujęciu malarstwo Michała Misiaka jest zaliczane do nurtu geometrycznego. Mechanizm działania jego obrazów jest analogiczny do tego, jakiego używali klasycy op–artu: przebieg blisko położonych równoległych, lub przecinających się gęsto linii, wprawia powierzchnię w wibrację, odsłaniając względność dwuwymiaru. Ujawniają się przestrzenie istniejące nie na zasadzie wzajemnego rozmieszczenia przedmiotów w perspektywie, nie wymalowane na obrazie, lecz wprost wyrażane przez obraz. Tym sposobem utwór malarski nie przedstawia, ani nie obrazuje żadnego obiektu w świecie widzialnym, lecz odnosi się do arche, do zasady podstawowej istnienia tego świata. No, w każdym razie, podstawowej według konceptu pitagorejczyków. A tą zasadą była liczba, a więc – proporcja, a więc – harmonia, a więc – złoty podział, a więc – symetria. Można powiedzieć, używając nie specjalnie odkrywczej metafory, że ostatnią dekadę twórczości Michała Misiaka objaśnia gwiazda pitagorejska – pentagram.

Mowa tu o pojęciach, czyli przedmiotach nie należących do zbioru bytów doznawalnych zmysłowo, lecz do świata umysłu i unaocznianych w drodze procesu twórczego. U podstaw takiego procesu leży kontakt autora z własnym umysłem. Potocznie, taki kontakt wprawdzie często zachodzi, lecz jest całkowicie, lub prawie całkowicie nieświadomy. W procesie twórczym niezbędna jest świadoma relacja z własnym umysłem. Niezwykle pracochłonne budowanie powierzchni obrazu, jest dla Michała Misiaka czynnością medytacyjną, czymś analogicznym do sypania mandali z kolorowych ziaren, lub do kaligrafii. Ta jednostajna, monotonna, lecz pełna skupienia praca otwiera przed artystą głębokie warstwy jego umysłu i pozwala mu wizualizować świat pojęć abstrakcyjny, czysty i sterylny, ale naznaczony ludzkim dotknięciem.

Andrzej Stembarth Sawicki, Kraków 29 października 2013

Michał Misiak, Struktury dynamiczne
Wystawę można oglądać od 22 listopada do 30 grudnia 2013 roku
Galeria Sztuki Socato we Wrocławiu

Dodaj komentarz