• 2013-11-20

Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza…

Od 16 listopada w Pawilonie Wystawowym SARP w Warszawie można oglądać wystawę pt. Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza… Polskie placówki dyplomatyczne.

Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza... Polskie placówki dyplomatyczne (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza... Polskie placówki dyplomatyczne (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gdzieś tam, poza granicami definiującymi przestrzeń kraju zaczyna się nieznane. Za horyzontem, który wyznaczony jest Bugiem i Odrą, Tatrami i Bałtykiem; trochę bliżej lub trochę dalej; na północ, południe, wschód i zachód; tam właśnie jest miejsce dla reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Gdzieś dalej, gdzieś indziej, jakby to opisał Dariusz Czaja, rodzi się potrzeba przywołania wspomnień odległej ojczyzny, a może po pierwsze – budowy obrazu Państwa.

Niezależnie od tego, czy będzie to placówka najbliższa, najdalsza, położona na zimnej północy czy w tropikach południa – każdorazowo ambasada, konsulat, czy przedstawicielstwo pełnić musi tę podwójną rolę. Wydaje się, że zadanie to dotyczy także architektury – zarówno w odniesieniu do zewnętrznego oglądu budynków, jak i ich wnętrz.
By spróbować ukazać, jak wygląda architektura w służbie dyplomacji, Zarząd Główny SARP, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotował wystawę Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza… Polskie placówki dyplomatyczne. Wystawa zainaugurowana została w ramach Dnia Służby Zagranicznej. Organizatorzy mają nadzieję, że współpraca ZG SARP i MSZ pozwoli nie tylko ukazać aktualny obraz architektonicznej dyplomacji, ale także– i może po pierwsze – spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

Najbliższa-najdalsza, najmłodsza-najstarsza… Polskie placówki dyplomatyczne
16-21 listopada 2013 r.
Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2
Warszawa

Dodaj komentarz