• 2013-11-19

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – aktywacja

21 listopada o godz. 13.00 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się inauguracja interaktywnej Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, natomiast o godz. 12.00 będzie miała miejsce prezentacja katalogu Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze.

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – ulotka (źródło: materiały prasowe)

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – ulotka (źródło: materiały prasowe)

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – aktywacja

W 2011 do zbiorów Zamku zakupiono cenną, unikatową Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego opracowaną w latach 1610–1618 przez uczonego i badacza Eilharda Lubinusa na zlecenie księcia szczecińskiego Filipa II. To efektowne, wysokiej klasy dzieło znawcy uważają za jeden z najbardziej okazałych zabytków kartograficznych ówczesnej Europy. Wykonane w dużym jak na tamte czasy formacie (1,25 x 2,21 m) z imponującą pieczołowitością przez stulecia stanowiło trudny do naśladowania wzór. W czerwcu 2012 mapa wraz z zespołem XVII-wiecznych zabytków kartograficznych została udostępniona zwiedzającym w ramach ekspozycji stałej Gabinet Lubinusa. Obecnie Gabinet rozbudowano o nowy element wystawienniczy – interaktywną animowaną wersję mapy, umożliwiającą współczesnemu odbiorcy podróż po książęcym Pomorzu. Czy książęta pomorscy brali udział w bitwie pod Grunwaldem? Który z książąt pomorskich był pretendentem do tronu polskiego? Kiedy i dlaczego nastąpił zmierzch księstwa? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań użytkownik korzystający z animacji znajdzie, wędrując po ścieżce narracyjnej mapy, gdzie wszystkie informacje uporządkowano chronologicznie, tworząc szeroką panoramę dziejów książęcego Pomorza.

Animację przystosowano dla osób z niepełnosprawnością słuchową (poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej – pierwsze tego typu rozwiązanie techniczne na ekspozycji wystawienniczej w Zamku). Animacja dostępna jest również w wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej.

Interaktywna, animowana wersja mapy Księstwa Pomorskiego będzie udostępniona dla zwiedzających od 22 listopada.

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze

To dwujęzyczny (polsko-niemiecki) katalog obiektów wchodzących w skład ekspozycji stałej Gabinet Lubinusa: Mapy Księstwa Rugijskiego, Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego i Nowej Najświetniejszej Mapy Księstwa Pomorskiego. Oprócz opracowań tych cennych zabytków europejskiej kartografii katalog zawierał będzie przygotowane przez specjalistów artykuły opisujące mapy w trzech różnych aspektach: historycznym, kartograficznym oraz ikonograficznym. W ramach obszernego suplementu w publikacji znajdą się również tłumaczenia nie przełożonych dotąd na język polski dzienników Eilharda Lubinusa i jego korespondencji z księciem Filipem II, które dokumentują podróże naukowca po Pomorzu. Całość katalogu ma stanowić nie tylko uzupełnienie koncepcji wystawy, ale przede wszystkim rodzaj przystępnego i bogato udokumentowanego kompendium wiedzy, utrwalającego wspólne XVII wieczne dziedzictwo zarówno polskich, jak i niemieckich mieszkańców Pomorza. Publikacja będzie pełniła rolę popularyzatorską i edukacyjną, wpisując się w statutową misję Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Redakcją naukową tomu zajął się dr Radosław Skrycki, członek PAN specjalizujący się w pomorskiej kartografii. Autorami tekstów są: dr Radosław Skrycki, dr Ewa Gwiazdowska-Banaszek, prof. Radosław Gaziński i dr Eckhard Jäger.

Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – aktywacja
Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze – premiera
21 listopada 2013 roku
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz