• 2013-11-18

Zostań instruktorem teatralnym

Teatr Ochoty w Warszawie zaprasza na Kurs Instruktorów Teatralnych 2013/2014 kierowany do studentów kierunków artystycznych, nauczycieli oraz instruktorów pracujących z młodzieżą.

Teatr Ochoty, logo (źródło: mat. prasowe)

Teatr Ochoty, logo (źródło: mat. prasowe)

Teatr jest szczególnym nośnikiem emocji. Dzięki niemu możemy mówić o otaczającym nas świecie oraz uczyć się docierać do własnych uczuć i uczuć drugiego człowieka. Teatr to też nauka estetyki, twórczego myślenia, siły słowa, odwagi i kreatywności. Zajęcia teatralne natomiast przynoszą radość z przynależności do grupy i współpracy oraz przyjaźń.

Praca teatralna z dziećmi i młodzieżą to zadanie niezwykle odpowiedzialne, wymagające zarówno wiedzy, jak i spokoju, umiejętności nawiązania przyjacielskiej relacji z grupą, ale i postawienia granic. Kurs instruktorów teatralnych Teatru Ochoty oferuje nie tylko bazę ćwiczeń, lecz także możliwość sprawdzenia się w pracy z grupą pod opieką doświadczonego instruktora.

Absolwent Kursu będzie przygotowany do:

• prowadzenia zajęć teatralnych w domach kultury i innych ośrodkach, realizacji spektakli
• z dziećmi i młodzieżą
• prowadzenia kółka teatralnego lub zajęć
• teatralnych w szkole
• prowadzenia jednorazowych warsztatów
• z zakresu różnych technik teatralnych
• twórczego przygotowywania apeli i występów okolicznościowych dla rodziców i dzieci
• twórczej interpretacji tekstu i pracy recytatorskiej z dziećmi i młodzieżą

Dla kogo jest Kurs:

• dla studentów kierunków artystycznych lub humanistycznych (zapraszamy także słuchaczy innych kierunków)
• dla nauczycieli i instruktorów pracujących z młodzieżą w ramach kółek teatralnych w szkołach lub domach kultury
• dla nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych

Kurs Instruktorów Teatralnych 2013/2014 – Teatr Ochoty

Dodaj komentarz