• 2013-11-16

Zapis socjologiczny Zofii Rydet w zdigitalizowanej odsłonie

Fundacja Sztuk Wizualnych we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum w Gliwicach i Fundacją im. Zofii Rydet zdigitalizuje Zapis socjologiczny Zofii Rydet.

Zofia Rydet, z cyklu „Zapis socjologiczny”, 1978-1990, Podchale, Zofia Augustyńska-Martyniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Rydet, z cyklu „Zapis socjologiczny”, 1978-1990, Podchale, Zofia Augustyńska-Martyniak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zapis socjologiczny (realizowany w latach 1978–1997, w tym materiał główny datowany na lata 1978–1990) jest jednym z najważniejszych dzieł polskiej sztuki XX wieku. Ze względu na swój rozmach stanowi ogromne wyzwanie dla badaczy i krytyków sztuki, a jego znaczenie wykracza poza obszar sztuk wizualnych, stanowiąc bezcenne źródło wiedzy również dla badaczy innych dyscyplin: antropologów, etnografów, socjologów czy kulturoznawców.

Otwarta formuła Zapisu socjologicznego, przy jednoczesnym konceptualnym rygorze i żelaznej konsekwencji artystki, sprawia, że jawi się on dzisiaj jako dzieło uniwersalne, wciąż żywe, generujące kolejne znaczenia, możliwe do prezentacji w innych, nowych kontekstach.

Dotychczas publicznie prezentowana była zaledwie niewielka część Zapisu socjologicznego. Opracowanie i digitalizacja całego projektu (na który składa się ponad 16 tysięcy negatywów!) jest niezbędnym elementem wieloletniego procesu mającego na celu zarówno popularyzację, jak i otwarcie nowych pól interpretacji tego wybitnego dzieła.

Zainicjowany przez Fundację Sztuk Wizualnych projekt opracowania Zapisu socjologicznego oparty jest na współpracy kilku podmiotów, dla których istotnym jest naukowe opracowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego Zofii Rydet: Fundacji im. Zofii Rydet (bezpośrednio opiekującej się archiwum artystki), Fundacji Sztuk Wizualnych, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W roku 2013 rozpoczęto prace nad archiwizacją i digitalizacją ponad 7 000 negatywów. Efekty tych działań już od grudnia 2013 roku dostępne będą w internetowym archiwum projektu pod adresem www.zofiarydet.com. Ponadto na portalu prezentowane będą zebrane materiały źródłowe dotyczące przedsięwzięcia, w tym również nieznane lub nieupowszechniane wcześniej prywatne dokumenty Zofii Rydet czy materiały audiowizualne.

Kolejnymi etapami realizacji projektu będą: (zaplanowana na rok 2015) konferencja naukowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; (przygotowywana przez Muzeum w Gliwicach) prezentująca w większości premierowy materiał publikacja albumowa podsumowująca prace digitalizacyjne nad cyklem Zapis socjologiczny; oraz (planowana na 2016 rok) wystawa Zapis socjologiczny Zofii Rydet w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zadanie stworzenia portalu www.zofiarydet.com realizowane jest w ramach promocji projektu digitalizacji archiwum Zofii Rydet, którego Organizatorem jest Fundacja Sztuk Wizualnych.

Zofia Rydet, Zapis socjologiczny – digitalizacja
Fundacja Sztuk Wizualnych

Dodaj komentarz