• 2013-11-13

Teatralne spięcie

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru zaprasza na warsztaty w ramach projektu Teatralne Spięcie, które odbędą się w dniach 16-17 listopada oraz 7-8 grudnia 2013 roku w Teatrze Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

Teatralne Spięcie, logo (źródło: mat. prasowe)

Teatralne Spięcie, logo (źródło: mat. prasowe)

Teatralne spięcie to pomysł na połączenie ze sobą energii dwóch instytucji – teatru i szkoły. W Polsce mimo coraz szerszych działań na rzecz edukacji kulturalnej te środowiska wciąż niewiele mają ze sobą wspólnego.

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru proponuje refleksje nad potrzebami i oczekiwaniami, jakie mają wobec siebie artyści teatru, nauczyciele i uczniowie. W krajach skandynawskich i w Niemczech już od lat 70., w Polsce dopiero od niedawna, rośnie świadomość, że działanie teatralne jest ważnym narzędziem rozwoju i inspiracji dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt ma otworzyć artystów i pracowników teatrów na potrzeby młodych ludzi i nauczycieli oraz oferować szkolnej widowni narzędzia do twórczego dialogu z teatrem.

W ramach projektu organizowane będą m.in. warsztaty dla nauczycieli, które mają wyposażyć nauczycieli w narzędzia, pozwalające na zmierzenie się z wyzwaniami, jakie stawia przed widzem współczesny teatr. Na drugą część projektu złożą się warsztaty dla nauczycieli dotyczące rozmaitych aspektów pracy teatralnej z młodzieżą. Głównym działaniem będzie propozycja budowy warsztatu do spektaklu Historie bydgoskie, w reż. Pawła Łysaka. Efektem współpracy na linii Teatr – Szkoła – Pedagodzy Teatru będzie wspólnie opracowany warsztat do spektaklu, wykorzystujący potencjał, energię i odmienne doświadczenia każdej ze stron. Docelowym adresatem warsztatu jest uczeń. Po zakończeniu warsztatów Stowarzyszenie Pedagogów Teatru oferuje możliwość konsultacji dla nauczycieli oraz dla pracowników teatrów, aby wspólnie rozwijać strategię współpracy.

Organizatorzy proponują także reprezentantom obu instytucji przeprowadzenie drobnej diagnozy, którą można przeprowadzić przy pomocy artystycznych interwencji. Działania będą miały na celu określenie oczekiwań skierowanych do partnera projektu. Nauczyciele spróbują określić stosunek i oczekiwanie pedagogów, a także uczniów z własnej szkoły wobec teatru. Pracownicy teatru zmierzą się natomiast z pytaniem o oczekiwania wobec nauczycieli, uczniów z danej szkoły, z którą zamierzają podjąć współpracę.

Teatry biorące udział w projekcie: Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi, Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie, TR Warszawa, Teatr Stanisławowski (Muzeum Łazienki Królewskie) w Warszawie

Terminy: 16 listopada 9.00 – 17.00, 17 listopada 9.00 – 17.00, 7 i 8 grudnia 2013 roku, Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – Teatralne Spięcie

Dodaj komentarz