• 2013-11-09

Czas Kultury – Europejska Białoruś

Numer trzeci Czasu Kultury, przygotowany wspólnie z redakcją białoruskiego czasopisma artystycznego pARTisan, poświęcony jest najnowszym nurtom w młodej białoruskiej kulturze wizualnej i literackiej ze szczególnym zaakcentowaniem europejskich aspiracji Białorusinów.

„Czas Kultury”, nr 3 – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Czas Kultury”, nr 3 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Wybitni białoruscy autorzy młodego i średniego pokolenia analizują najbardziej reprezentatywne aspekty współczesnej kultury na Białorusi, odzwierciedlające strategię aktywnego oporu wobec panującego reżimu. Lidzia Michejewa pisze o nowym kinie białoruskim, które zmaga się z dziedzictwem kina radzieckiego. Wolha Szparaha i Wadzim Dabrawolski opisują najnowsze trendy w białoruskich sztukach wizualnych. W numerze także rozmowy: z Alaksandrem Bahdanawem o alternatywnej białoruskiej scenie muzycznej i z Arturem Klinawem o nowej literaturze na Białorusi. W dziale prozy i poezji znalazły się fragmenty utworów Artura Klinawa, Pawła Priażki oraz wiersze Witala Ryzkowa i Wolhi Hapiejewy.

Ponadto w numerze blok tekstów poświęconych twórczości Bronisława Świderskiego, przegląd prasy Krzysztofa Hofmanna oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.

Czas Kultury
nr 3, 2013 

Dodaj komentarz