Lisa Le Feuvre o badaniach nad rzeźbą

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza 9 listopada na wykład Lisy Le Feuvre, kierowniczki centrum Studiów nad Rzeźbą w Henry Moore Institute w Leeds w Wielkiej Brytanii, pt. Jaka jest rola centrum badań nad rzeźbą?

„Jaka jest rola centrum badań nad rzeźbą?” – zaproszenie (źródło: materiały prasowe)

„Jaka jest rola centrum badań nad rzeźbą?” – zaproszenie (źródło: materiały prasowe)

Henry Moore Institute jest częścią Fundacji Henry’ego Moore’a, założonej przez rzeźbiarza w 1977 roku. W jego skład wchodzą instytucja badawcza, przestrzeń wystawiennicza, biblioteka i archiwum. Przez cały rok organizowane są tam wystawy, konferencje i wykłady, przygotowywane są publikacje, mające na celu rozszerzenie pola badań i propagowanie wiedzy o rzeźbie dawnej i współczesnej. Celem instytutu jest umieszczenie rzeźby w centrum pisania historii sztuki oraz rozwijanie badań nad poszczególnymi dziełami.

Podczas swojego pobytu w Polsce Lisa Le Feuvre zamierza zapoznać się z kolekcją rzeźby średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. Wygłosi wykład na temat działań badawczych i kuratorskich Instytutu Henry’ego Moore’a. Odniesie się także do ostatnich projektów związanych z rzeźbą oraz pomysłów na przyszłość.

Rzeźba jest dynamiczną dyscypliną, ciągle zmieniającą swoje definicje i granice. W swoim wykładzie Le Feuvre stawia pytania o to, jak w 2013 roku instytucja badawczo-wystawiennicza powinna odnieść się do dyskusji dotyczących statusu obiektów we współczesnym świecie. Le Feuvre pokaże również, że badania nad rzeźbą dawną mają kluczowe znaczenie dla myślenia o rzeźbie dzisiaj.

Lisa Le Feuvre kieruje centrum Studiów nad Rzeźbą w Henry Moore Institute w Leeds. W 2010 i 2011 roku wraz z Tomem Mortonem była współkuratorką British Art Show 7: In the Days of the Comet. Od 2005 do 2009 roku kierowała programem artystycznym w National Maritime Museum i była kuratorką licznych projektów w różnych instytucjach w Wielkiej Brytanii. Regularnie publikuje w czasopismach naukowych i opracowuje katalogi wystaw. W 2010 roku redagowała pracę Failure (Klęska), wydaną przez Whitechapel Art Gallery i MIT Press. W latach 2004–2010 była wykładowcą podyplomowych studiów kuratorskich na Wydziale Sztuk Pięknych w Goldsmiths na University of London.

Lisa Le Feuvre – Jaka jest rola centrum badań nad rzeźbą?
9 listopada 2013 roku, godz. 17.00
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kino Muz

Dodaj komentarz