• 2013-11-07

Rumunia w nowym numerze Herito

Ukazał się 12 numer Herito zatytułowany Rumunia – Romania – România. Redakcja postawiła sobie za cel przedstawić w pigułce kulturę i dziedzictwo tego kraju i podjąć dyskusję z towarzyszącymi mu stereotypami.

„Herito”, nr 12, 2013 – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Herito”, nr 12, 2013 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Herito to kwartalnik ukazujący się w wersji polsko-angielskiej, będący inicjatywą Międzynarodowego Centrum Kultury. Jest jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest dziedzictwo Europy Środkowej, którego znaczenie rośnie – bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

Herito próbuje zdefiniować Europę Środkową jako region geograficzny, etniczny i kulturowy.

Jaką rolę w tym regionie odgrywa Rumunia? Jaka jest dziś, po chwale XIX stulecia i dramatach ubiegłego wieku pod rządami Ceaușescu? Czy ma potencjał, a jeśli tak, to jaki? Dlaczego mówi się, że jest krajem paradoksów? Wybitni autorzy i eksperci piszą między innymi o tym, kto i dlaczego ma dosyć Rumunów, jaka jest istota tajemniczego dziedzictwa rumuńskiej awangardy i czemu Transylwania to duchowa wieża Babel.

Najnowszy numer pisma pokazuje Rumunię współczesną, analizuje transformację kraju, prezentuje wybitnych przedstawicieli kina i sztuki. Przez pryzmat Rumunii oraz jej kultury ponownie stawia ważne pytania dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej i jej miejsca w świecie.

W najnowszym numerze:

Rumuńskie dylematy

Lucian Boia, Traian Ungureanu, Dan Lungu, Marius Stan, Octavian Logigan i Olga Bartosiewicz poszukują odpowiedzi na pytanie: dlaczego Rumunia jest inna?, przyglądając się jej historii, skomplikowanej transformacji i niekiedy paradoksalnej współczesności.

Sztuka

Valentina Iancu, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz, Małgorzata Rejmer i Łukasz Galusek piszą o literaturze, kinie i sztukach plastycznych, dzięki którym o Rumunii jest głośno w świecie.

Idee w praktyce

Tomasz Ogiński i Corina Bucea przedstawiają bukareszteńskie Muzeum Rumuńskiego Chłopa i klużyńską Fabrykę Pędzli, przedsięwzięcia, które zmieniły kulturalną mapę Rumunii.

Refleksje, wrażenia, opinie

Claudio Magris, Michał Korta, Adam Burakowski i Wojciech Bonowicz rekomendują ważne książki i ciekawych artystów.

Własną ręką

Dieter Schlesak pisze o cywilizacji Sasów siedmiogrodzkich, potrzasku dwudziestowiecznej historii, końcu narodu i literaturze niemiecko-rumuńskiej jako życiu po życiu.

Herito, nr 12, 2013
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz